Lidé budou muset využívat náhradní přechod pro chodce, který vznikne pod lávkou. Řídit ho bude světelná signalizace, aby se lidé bezpečně dostali přes frekventovanou silnici. Odhadované náklady na opravu lávky jsou vyčísleny na 400 tisíc korun. Kromě nového asfaltobetonového povrchu, dojde také k celkové údržbě konstrukce.

„Rozsah plánovaných prací prodlouží životnost lávky, která je pro obyvatele Špičáku významnou komunikační spojnicí, do doby, než připravíme její celkovou rekonstrukci, která bude velmi časově i finančně náročná,“ říká starostka České Lípy Jitka Volfová. Pokud budou práce postupovat rychleji, lávka se znovu otevře dříve.