Co bylo před deseti lety impulzem pro založení pobočky?
Když jsme v březnu 2009 zakládali v pořadí desátou pobočku v České republice, tak jsme reagovali na celosvětovou hospodářskou krizi, která se v našem regionu projevovala velkým propouštěním, především v novoborské sklárně Crystalex. I proto jsme naše aktivity směrovali na pomoc rodinám ve finanční tísni, kterým jsme pomáhali hledat novou práci, řešit přechodné finanční zdroje a případné dluhy. Od počátku jsme navázali spolupráci s Poradnou při finanční tísni Praha, kterou financují přímo banky, a která se specializuje na bezplatné vyřizování osobních bankrotů. Společně jsme každoročně pořádali semináře pro veřejnost, ve kterých jsme informovali o legislativním vývoji v oblasti sociálních dávek a osobních bankrotů.

Kolik lidí zatím vašich služeb využilo?
Za deset let nás na pobočce v ulici Čs. Armády navštívilo 826 klientů, většinou se jednalo o rychlé poskytnutí informací, ale v řadě případů jsme se našim klientům věnovali i dlouhodobě, organizovali jsme pro ně řadu benefičních koncertů, na kterých se celkem vybralo 50 tisíc korun, řadu veřejných finančních sbírek, ve kterých se vybralo celkem 400 tisíc korun.

S jakými konkrétními problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí? A změnilo se to nějakým způsobem za těch deset let?
Těch deset let se těžko shrnuje do pár vět, ale pokusím se o to. Na začátku to byla pomoc s hledáním práce a řešení exekucí, následovala vlna problematických smluv nových poskytovatelů energií a v poslední době je to především řešení těžce řešitelné problematiky nedostatku bytů.

Na začátku vaší činnosti jste se zaměřili také na problémy na sídlišti Sever. Jaká tam byla potřeba pomoc?
Sídliště v té době prožívalo změnu vlastníka bytů a výrazné zvýšení ceny nájmů. Do tohoto projektu, který jsme realizovali společně s městem, byli zapojeni čtyři zaměstnanci. Ti prováděli dotazníkové šetření, aby město mělo podklady pro další kroky a komunikaci s novým vlastníkem, ale v rámci průzkumu často vysvětlovali celkovou změnu situace, která nakonec vyústila ve velké stěhování. V současné době se prázdné byty zaplnily a nový vlastník investoval do vlastního vytápění objektů, výměny oken, rekonstrukce balkónů a rekonstrukce vchodů. Což stále ještě probíhá.

Deset let funguje také Dobrovolnické centrum…
S touto iniciativou přišel bývalý sklářský technolog z Crystalexu, který také zajistil vyřízení všech potřebných administrativních kroků včetně první akreditace u Ministerstva vnitra. V lednu 2010 jsme zahájili informační kampaní činnost a během roku jsme zapojili prvních 30 dobrovolníků ve dvanácti partnerských organizacích v sociální a zdravotnické oblasti v Doksech, České Lípě, Novém Boru a ve Sloupu v Čechách. V současné době působíme ještě v Mimoni, Cvikově, Zákupech a Stráži pod Ralskem a ročně zapojujeme kolem 50 dobrovolníků.

Co znamená být dobrovolníkem?
Dobrovolníci vyplňují volný čas zdravotně postiženým, seniorům a dětem. Dobrovolníci se podle svého založení věnují buď jednotlivým klientům, ale i celým skupinám. Aktivity zahrnují muzikoterapii, hraní společenských her, ale i například skupinové výlety. V Dětském domově se jedná o pomoc s anglickým jazykem. Máme i více dobrovolníků, kteří navštěvují více zařízení, studenti českolipského gymnázia si takto rozšiřují obzory pro svoje budoucí vysokoškolské studium a praxi. Aktuálně hledáme nové dobrovolníky pro seniory ve Sloupu, v Zákupech a v Mimoni.

Jak těžce nebo snadno se dobrovolníci hledají?
Je to různé, například v minulém roce se nám nepodařilo zajistit dobrovolníky pro OSTARU ve Cvikově a letos jsme po spolupráci s městským rozhlasem mohli zapojit první tři dobrovolníky. Takže je to o hledání cest, jak dostat informace k našim potenciálním dobrovolníkům.

Co musí zájemce absolvovat, aby se mohl dobrovolníkem stát? A jaké na ně máte požadavky?

Dobrovolníci musí splnit základní požadavky vyplývající ze zákona o dobrovolnické službě jako je čistý trestní rejstřík a potvrzení od lékaře. Dále absolvují vstupní školení a pohovor, který zase vyplývá z požadavků na akreditaci dobrovolnické služby od ministerstva vnitra. Celý proces přípravy lze zvládnout do jednoho týdne, ale některým více vytíženým dobrovolníkům to zabere i měsíc.

Informační centrum ADRA pro rodiny ve finanční tísni má tři zaměstnance a je veřejnosti k dispozici každé pondělí a středu od 9 do 15 hodin.
Bližší informace o Dobrovolnickém centru najdete na www.adraceskalipa.cz a na facebooku ADRA Česká Lípa.
ADRA má v současné době v ČR 15 poboček, z toho dvě v Libereckém kraji, v České Lípě a Liberci.