Porota ocenila pedagogickou práci Petry Plíhalové, která anglický jazyk učí na Základní škole a Mateřské škole Klíč v České Lípě.„Děti učíme celý jazyk a komunikaci. V hodinách tak s nimi mluvím jen anglicky, aby se naučily komunikovat bezprostředně,“ popsala Petra Plíhalová, kde tkví jádro jejího úspěchu.

Všichni přihlášení pedagogové prošli náročným výběrem. Členové odborné komise se třeba osobně účastnili jejich hodin angličtiny.

Soutěž se konala již počtvrté, i letos ve spolupráci s jazykovou společností Wattsenglish.

Hodnotilo se podle přísných kritérií

Členové odborné komise se účastnili výuky hodin angličtiny, kde osobně hodnotili práci učitelů podle jimi vytvořené metodiky. Jedním z nových požadavků byla letos videonahrávka z hodiny jako součást registrace do soutěže.

„Pomocí videonahrávek jsme měli možnost velmi dobře porovnat a posoudit metody a postupy, které učitelé používají,“vysvětluje Marek Kadlec, jeden z členů poroty a ředitel společnosti Wattsenglish. „Navíc vidíme i reakce dětí a účinnost daných nápadů.“

Učitele do soutěže nominovali jejich studenti, kolegové či ředitelé škol. Jednou z podmínek registrace byl letos nově i doporučující dopis od žáků. „Hodnocení přímo žáků má pro tento účel nejvyšší výpovědní hodnotu,“ řekla Šimona Müllerová, koordinátorka Nadačního fondu Prague Post.

Petra Plíhalová: Základ je komunikace

Ze všech přihlášených nakonec odborná porota vybrala tři pedagožky: Helenu Pálenskou a Soňu Morávkovou z Prahy a Petru Plíhalovou z České Lípy.

Petra Plíhalová ze ZŠ a MŠ Klíč v vidí základ svého pedagogického úspěchu v otevřené a přirozené komunikaci: „Musíme si jako učitelé uvědomit, že děti neučíme jen slovíčka a gramatiku, ale celý jazyk a komunikaci. Využívám proto různých her, interaktivní tabuli, pohyb.“

Nejlepší rodilá mluvčí

V rámci soutěže O nejlepšího učitele angličtiny proběhla i anketa o nejoblíbenějšího rodilého mluvčího Wattsenglish. Těch již působí v mateřských a základních školách po celé republice více než 40. V této soutěži obhájila své prvenství z minulého roku Američanka Jessica Gibbs, která učí na MŠ a ZŠ v Karlovarském kraji.

Hlavní metodik a spoluzakladatel jazykové školy Wattsenglish Steve Watts ukazuje, jak metoda Wattsenglish funguje – děti bezprostředně reagují na lektora a učí se formou hry a zábavných aktivit.