V souvislosti s koronavirem sice začali pracovat v omezeném režimu. Zůstala otevřená jen Dětská skupina Koblížek, kde zajišťuje hlídání dětí pro rodiče, kteří jsou nezbytní ve své práci. V ostatních službách poskytuje dál konzultace přes telefony a on-line.

„Problémy našich klientů nezmizí, když se zavřou ve svých domovech,“ upozornila ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková, která tuto neziskovou organizaci vede již desátým rokem. V rozhovoru říká také jak se za dobu existence změnily služby Rodiny v centru, proč působí exkluzivně na Novoborsku a jaké má plány do budoucna.

Změnilo se za těch 15 let vaše poslání?
S nadsázkou bych řekla, že dříve to bylo takové „matky sobě“ a teď je to spíš „komunita sobě“. Založili jsme se jako mateřské centrum, kdy rodiče na rodičovské dovolené chtěli vytvořit prostor pro sebe a svoje děti. Pak ale organizace na sebe začala nabalovat lidi, kteří chtěli pomáhat dalším lidem, chtěli řešit problémy ve společnosti a zlepšovat všechno a všude. Toto období bylo dost pestré až chaotické, s úsměvem lze říct, že jsme nevěděli co zlepšovat dřív, jestli vztahy mezi lidmi, ekologické problémy nebo rovné šance mezi pohlavími, otevírali jsme mateřské centrum v České Lípě a pak ho zase zavírali, zkrátka neměli jsme jasný plán a vizi.

A teď už jasnou vizi máte?
Náročné období chaosu jsme ukončili tím, že jsme si sedli a řekli si, co chceme dělat a napsali jsme si strategický plán na další roky. Zjistili jsme, že vlastně všichni bydlíme v Novém Boru nebo ve Sloupu nebo ve Svoru nebo v Prysku a že to tu máme rádi a že nám na tomhle regionu hodně záleží. Pak jsme také přišli na to, že problémů na Novoborsku je pořád spousta a že se tedy určitě nebudeme nudit. Důležité bylo, že jsme cítili podporu od vedení města Nový Bor. A tak vzniklo naše zacílení na tento region a na problematiku sociálních služeb.

ŘIDIČ MHD v České Lípě dezinfikuje před vyjetím autobus
FOTO: Řidiči v České Lípě dezinfikují autobusy ostošest

Jak vás město podporovalo?
Po celou dobu naší existence je nám vedení města a jeho odbory velkou podporou. Vedoucí sociálního odboru města, Jiřina Kubáňová, nás svou důvěrou a nenápadným vedením nechala vyrůst. Vždy jsme také byli vítáni u starosty Jaromíra Dvořáka a paní místostarostky Stanislavy Silné, kteří nás nasměrovali na sociální témata, která bylo ve městě potřeba řešit.

Je nějaká z vašich služeb nějak výrazně vyhledávaná?
Všechny služby jsou potřebné. V souvislosti s koronavirem jsme začali pracovat v omezeném režimu. Zůstala otevřená jen Dětská skupina Koblížek. Zajišťujeme zde hlídání dětí pro rodiče, kteří jsou nezbytní ve své práci. V ostatních službách poskytujeme konzultace přes telefony a on-line. Problémy našich klientů nezmizí, když se zavřou ve svých domovech. Naopak lidé v těžké životní situaci mohou v období všeobecného napětí naše služby potřebovat o to více. Podpora emocionální stability klienta je základní a nepostradatelnou dovedností všech mých kolegů a v posledních dnech ji musí často používat.

Jaké sociální téma vnímáte jako opravdový problém?
Dluhy! Týká se to celé České republiky, ale Novoborsko je zadlužené více než je celorepublikový průměr. Představte si, že v Novém Boru je každý osmý člověk starší patnácti let v exekuci! To je podle nás problém, který ohrožuje životy lidí. Vidíme to na našich klientech. Zadluženost člověka paralyzuje. Znemožňuje mu vést normální život, komplikuje zařazení na legální pracovní trh, což vede k další ekonomické nestabilitě, ničí rodinné a mezilidské vztahy. To vše je pak balík, který je těžké táhnout, a my se v naší Dluhové poradně setkáváme s deprimovanými lidmi bez vidiny na lepší život.

Jak zadluženým lidem pomáháte?
Nejdříve zpravidla poskytujeme emocionální podporu. Lidé, kteří přicházejí, jsou psychicky na dně. Když se nám je podaří aktivovat, začne kolotoč se sháněním papírů a zjišťováním, kolik dluhů, exekucí a dalších závazků vlastně klient má. Někdy zjistíme i trojnásobek sumy, se kterou za námi člověk napoprvé přijde. Doprovázíme klienta na soud, komunikujeme s věřiteli, vyřizujeme splátkové kalendáře, zastavujeme nezákonné exekuce a někdy pomáháme s přípravou na oddlužení.Když se vše podaří, odchází z naší služby člověk s přesvědčením, že on a jeho děti svůj život zvládnou. Opravdu někdy slyšíme věty typu „Zachránili jste mi život“.

Soud, soudce - Ilustrační foto
Mimořádný režim. Soudci odročují a nosí roušky

A jaké máte plány do dalších let?
V březnu začínáme na cykloareálu v Novém Boru stavět vlastní Sociální centrum Dům rodiny. Několik let jsme se snažili získat důstojné prostředí pro práci s lidmi a letos nám konečně byla schválena investiční dotace. Měl by nám tedy poměrně brzy poskytnout dostatek prostoru, zázemí pro aktivity i pohodlí pro klienty a sociální pracovníky. Jednopodlažní budova včetně vybavení přijde na 17 milionů korun. V Domě rodiny jsou naplánované místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy, dále pak denní místnost pro děti a mládež z nízkoprahového klubu Vafle a také pro administrativní místnost Rodiny v centru. Kapacita domu umožní zřídit technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro děti, mládež i dospělé vznikne na okolním pozemku zahrada. Současné prostory, které Rodina v centru využívá v Komunitním centru v bývalé nemocnici, nám už zkrátka kapacitně nestačí.

A co budete v Domě rodiny nabízet?
Bude to takové poradenské místo pro všechny. Každý může přijít a poradit se například ohledně svých práv při jednání s lékaři nebo úřady, jak postupovat v sousedských sporech, jak řešit vztahové problémy, zadlužení a podobně. Hodně lidí si k nám chodí pro psychologické konzultace nebo párové či individuální terapie. O tyto služby je obrovský zájem. A zrovna pro tuto práci potřebujeme tiché, uklidňující a bezpečné prostory, které nám momentálně citelně chybí.

Budou v domě nějaké pobytové služby?
Ne, vůbec ne. V domě nebude nikdo spát, v šest hodin večer zavřeme a bude klid. Vedle poradenství do domu přesuneme ještě provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, tedy odpolední volnočasový klub. Bude tam i zázemí pro terénní služby podporující rodiče s dětmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci a neumí si z ní sami pomoci.

A kdy budete sociální centrum pro veřejnost otevírat?
Rádi bychom otevřeli za rok, tedy na jaře 2021. Následující období bude pro nás náročné. Věříme, že dotaci z Evropské unie zvládneme úspěšně vyčerpat a přeměnit ji na krásné zázemí pro novoborské občany, které budou moci využívat po spoustu dalších let.

PETRA VLČKOVÁ
Pochází z Nového Boru. Vystudovala pedagogickou fakultu v oboru učitelství českého a anglického jazyka, pracovala deset let v Praze v komerčním prostředí.
Během mateřské dovolené se rozhodla vrátit do svého rodného Nového Boru a najít si smysluplnou práci, při které by mohla slaďovat práci a rodinu.
V roce 2009 převzala vedení neziskové organizace Rodina v centru, ve které má na starosti zejména vedení lidí, zajišťování financí a sledování efektivity poskytovaných služeb. Rodina v centru odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku.
Rodina v centru už 15 let odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku.
V současné době poskytuje šest odborných služeb: Pěstounskou péči, Rodinnou poradnu, Dluhovou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Dětskou skupinu a Mateřské centrum Koblížek a Inkluzi ve vzdělávání
Ročně ji navštíví na 1000 klientů.