Preferenční hlasy vynesly při posledních parlamentních volbách dosud opozičního člena Zastupitelstva města České Lípy Tomáše Martínka z České Lípy až do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak nyní jako zákonodárce vidí problémy současné politiky i celého regionu Libereckého kraje?

Jak hodnotíte působení Pirátů v Poslanecké sněmovně a konkrétně i svou vlastní práci? Jste úspěšným poslancem?
Jako Piráti jsme první stranou, která začala pořádat veřejná výběrová řízení i na politicky obsazované pozice, které mám jako předseda nominačního týmu na starosti. Předkládáme návrhy změn legislativy, které by se pravděpodobně bez nás do legislativního procesu nedostali. Jednat se snažíme maximálně otevřeně nejen na pirátském fóru. Máme veřejné kalendáře, píšeme veřejné reporty činnosti, vedeme veřejnou evidenci schůzek apod. V mém případě to lze nalézt na mojí webové stránce.

Taková otevřenost není na české politické scéně běžná. Proč to všechno děláte?
To vše má zajistit maximální transparentnost i pro možnou kontrolu veřejností. Věřím, že naše jednání oceňují i voliči. Transparentní chceme zůstat nadále i přesto, že to proti nám často využívají konkurenční politické strany, které nic takového nedělají. Sám se v tomto ohledu snažím jít příkladem, aby si i voliči mohli říci, že volbou Pirátů udělali správnou věc.

Jak jste se adaptoval z role českolipského zastupitele do role poslance Parlamentu ČR?
V zastupitelstvu jsem se funkce zastupitele po zvolení do Sněmovny vzdal, abych nekumuloval více veřejných funkcí. Na zastupitelstvu jsem měl vysokou účast, při kumulaci funkcí by to možné nebylo. Takto jsem rád, že i ve Sněmovně mám nyní jednu z nejvyšších účastí na hlasování ze všech poslanců, která se pohybuje nad 99 %.

V čem je práce podobná a v čem jiná?
Samozřejmě práce ve Sněmovně je časově náročná nejedná se pouze o hlasování na plénu. Odborná činnost se děje především ve výborech, podvýborech a komisích. Sám jsem členem rozpočtového a volebního výboru, jedné sněmovní komise, sedmi podvýborů či komise MPSV pro spravedlivé důchody. K tomu je vhodné podotknout, že poslanec má placenou pouze jednu funkci, proto za práci v těchto orgánech již další odměnu navíc nedostává. I z toho důvodu není moc poslanců, kteří jsou ve stejném nebo větším množství pracovních orgánů. Kromě toho jsem k dispozici i občanům nejen na veřejně dostupném e-mailu, telefonu, ale i ve své regionální kanceláři v České Lípě nebo v kontaktním centru Pixel v Jablonci nad Nisou. Práce poslance je pro mě určitě zajímavá, na druhou stranu je časově náročná. 

Byl jste zvolen za Liberecký kraj, jak často se v regionu pohybujete?
Snažím se být v kraji, jak to jen jde. Nicméně přípravu či oponenturu zákonů a jiných legislativních návrhů se snažíme dělat odborně za pomocí expertů, kteří se účastní schůzek spíše přímo ve Sněmovně. Regionální kancelář v České Lípě je otevřena pro veřejnost každé pondělí po 16. hodině, obdobně tomu je v jabloneckém kontaktním centru Pixel. Pokud nejsem přítomen osobně, je připraven asistent přebrat případné podněty. Osobní schůzku je vhodnější domluvit předem, ideálně po e-mailu. Všem jsem vždy vyhověl a termín schůzky nalezl.

Co v regionu řešíte?
Problémy, které trápí obyvatele kraje, se snažím řešit v Poslanecké sněmovně. Na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem obhájil pozměňovací návrh a mé doprovodné usnesení týkající se zachování příslušnosti obcí k SO ORP Turnov, jak dané obce samy požadovaly. Lidé dotčených obcí tak nebudou muset jezdit vyřizovat si věci do hůře přístupných měst, jak navrhovala původně vláda. Dále jsem premiéra interpeloval ohledně zahájení stavby další části obchvatu České Lípy, kde petici za urychlení podepsal sám premiér. Přitom dle materiálů vlády i odpovědi premiéra se zatím toho moc neděje.

Řešíte aktuálně nějakou konkrétní kauzu? 
Aktuálně se také zajímám o problematiku rozšíření těžby v polské příhraniční oblasti pro elektrárnu Turów, která by mohla zhoršit životní prostředí a ohrozit dodávky pitné vody pro obyvatele Hrádecka, Frýdlantska či Chrastavska. Stejně tak mě zajímá zlepšení dopravní obslužnosti kraje, zachování a rozvoj zdravotní péče nejen v krajských nemocnicích v Liberci či České Lípě a jiné. V kraji se setkávám se zástupci kraje, měst i obcí a snažím se vyjít vstříc požadavkům, které mi za občany přednáší.

Nakolik vidíte reálně, že po dalších sněmovních volbách bude v Parlamentu za region více pirátských poslanců? 
Počet poslanců ovlivňuje i volební účast. V Libereckém kraji žije mnoho rozumných lidí, proto by účast ve volbách mohla být nadprůměrná. To by samo o sobě mohlo zvýšit počet poslanců kraje z 8 na 9. Současný volební systém zvýhodňuje především velké strany. V Libereckém kraji získalo vítězné hnutí ANO méně než 30 procent hlasů, přitom mu připadla polovina mandátů. V posledních Evropských volbách získali Piráti v Libereckém kraji téměř 15 procent hlasů, a stali se tak druhou nejsilnější stranou. Snažíme se nabízet reálná řešení, vyhýbáme se populismu, lžím a jinému klamání voličů. Ve volbách se jistě budeme snažit ukázat voličům přednosti Pirátů a já doufám, že to voliči ocení i hlasy pro větší počet poslanců České pirátské strany. V kraji je mezi Piráty mnoho schopných osobností.

Jaké největší úkoly Piráty čekají v nadcházejícím období před krajskými volbami? 
V Libereckém kraji se teď na veřejně dostupném internetovém fóru strany budou představovat kandidáti z řad Pirátů i příznivců o kandidaturu v krajských volbách. Poté demokratickým hlasováním členové rozhodnou o složení kandidátní listiny. Lídrem byl v primárkách již zvolen Zbyněk Miklík. Společně s tím se bude ve spolupráci s odbornou veřejností připravovat program pro krajské volby tak, aby s ním byli spokojeni nejen Piráti, ale především sami obyvatelé kraje. Kromě toho budeme samozřejmě naplno pracovat ve Sněmovně, evropském parlamentu i jinde tak, aby si sami voliči mohli říci, že volit Piráty má smysl.

Pirátům politická konkurence často předhazuje, že jejich jediný program je antibabiš. Co si o takových komentářích myslíte? 
Myslím, že máme program velmi propracovaný i s realistickou vizí. Předkládáme a snažíme se prosadit to, co jsme slíbili. Jednou z našich priorit je kontrola moci a mocných. Povinností Poslanecké sněmovny je kontrola vlády. Jako Piráti se obzvlášť snažíme bojovat proti korupci, nekalým praktikám, podvodům, i kdyby se mělo jednat o předsedu vlády. Vždy se snažíme zastupovat zájmy občanů České republiky a chránit veřejné prostředky před zneužitím. Kromě toho ovšem současně plně pracujeme také na realizaci našeho programu za účelem mít moderní, svobodnou a digitálně propojenou společnost.

Jaké změny byste si přál v české politické kultuře? 
Jako skaut mám i na základě historických zkušeností obavy z politiků, kteří prosazují nacionalismus a tíhnou k totalitě. To nikdy nic dobrého lidstvu nepřineslo. Byl bych raději, kdyby se vrcholní politici snažili společnost spojovat, ne rozdělovat kvůli svým soukromým zájmům. Chtěl bych, aby má dcera žila v bezpečné, moderní, prosperující, demokratické společnosti.

Tomáš Martínek
• Narodil se v roce 1986 a pochází z České Lípy.
• Vystudoval ČZU v Praze. Od roku 2010 působil jako lektor na PEF ČZU v Praze. Zabýval se také implementací informačních systémů jako fakultní systémový integrátor.
• Prošel několika firmami, kde se věnoval převážně reklamě a marketingu. Od roku 2008 je podnikatelem v oboru internetového marketingu, konkrétně vlastní agenturu WebCesky.cz.
• Tomáš Martínek podporuje projekty Otevřená města či OpenData. Věnuje se také výchově dětí v rámci ozdravných pobytů a skautingu.
•Na počátku roku 2017 se stal členem Pirátů a ve volbách v roce 2017 byl za ně zvolen poslancem. Získal 1 329 preferenčních hlasů a z původního 3. místa na kandidátce se posunul na místo první.

Petr Pokorný, Michal Chalupa