Českolipský okres je jediným okresem v republice, kde není žádný pivovar. Nebylo tomu ale tak vždy. Pivovar zde byl a to dost velký a známý. 16. prosince tomu je ale šedesát let, kdy v něm uvařili poslední pivo.

Bývalý pivovar stojí v Moskevské ulici přímo u kruhového objezdu pod českolipskou nemocnicí a že to býval skutečně pivovar, připomínají už jen dva komínky, které ke každému pivovaru patří.

Tato budova zde vyrostla už koncem sedmnáctého století. Na území České Lípy se ale pivo vařilo už mnohem dříve, a to v roce 1371, kdy se pivo vařilo v měšťanském pivovaru v zadním traktu budovy radnice. To byl ale pivovar založený měšťany a vařit pivo chtěla i vrchnost, tedy Kounicové. Od roku 1680 tedy byly v České Lípě pivovary hned dva, a to až do roku 1905.

V ten rok se totiž vrchnost s měšťany spojila a vytvořila pivovar ve formě akciové společnosti. Do budovy v dnešní Moskevské ulici tak přitekl velký kapitál a českolipský pivovar se stal velkou konkurencí všech menších pivovarů v kraji a konkurenci se mu v brzké době také podařilo zničit. V první polovině dvacátého století tak zanikly malé pivovary v Zahrádkách, Jezvé, Dubé, v Horní Polici a problémy měl i pivovar ve Cvikově, ze kterého se stala jen stáčírna a pivo se zde také vařit přestalo.

V roce 1948 pak i českolipský pivovar končí. Ne proto, že by se nedokázal uživit, ale proto, že vařit pivo nedaleko německých hranic několik let po válce prostě nebylo žádoucí. Zavření pivovaru inicioval především ruský rodák Lipájev, který měl jako předseda Svazu přátel Sovětského svazu na městském národním výboru velký vliv.

V pivovaře se do té doby tradičně vařilo osmi a desetistupňové pivo a o Vánocích a na konci roku i dvanáctka a čtrnáctka.

O místním pivu se zmiňuje v jednom svém dopisu i Jakub Arbes, který byl v letech 1873 a 1874 vězněný právě v České Lípě a jemuž do žaláře lidé pivo nosili. V dopise píše, že zdejší pivo je kyselé. Těžko říci, zda mu připadalo kyselé, protože jej musel pít v žaláři či proto, že mu skutečně nechutnalo. Více pravděpodobná je ale verze, že mu opravdu nechutnalo. Jakub Arbes je totiž rodákem ze Smíchova, kde se vařilo jedno z nejlepších piv v Evropě, a když je někdo zvyklý na nejlepší, jen těžko se spokojí s českolipskou osmičkou.

Začátkem sedmdesátých let pak zanikla i pivní stáčírna ve Cvikově a Českolipsko se tak definitivně ocitlo bez pivovaru. To považuje za velkou škodu velká řada lidí a mezi nimi je i Evžen Skála, kterému zde pivovar chybí natolik, že nechal při příležitosti kulatého jubilea uzavření pivovaru vyrobit různé upomínkové předměty s vyobrazeným skřítkem, který byl maskotem zdejších pivovarníků. „Tento skřítek se objevoval na každém propagačním materiálu zdejšího pivovaru. Byl tu s pivovarníky a je tu pořád. Ještě teď nám tu rozvazuje tkaničky u bot,“ říká s úsměvem Evžen Skála.