Český svaz pivovarů a sladoven zvolil jako formu ocenění pro nově ustavenou Cenu českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví v České republice umělecké dílo zpracované ve sklářské škole z Nového Boru.

„Sklo a pivo k sobě patří, a proto jsme ke zhotovení našeho nového ocenění zvolili tento materiál a formu, které by měly vysoce umělecké ztvárnění,“ řekl František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Myslím, že to vše se novoborským sklářům podařilo skvěle ztvárnit, a podoba ceny se nám velmi líbí,“ doplnil František Šámal.

Samotný návrh a výroba trofeje je dílem mistra sklářské hutě Pavla Tilleho. Vlastní tvoření probíhalo tak, že Tille nabral žhavou sklovinu na sklářskou píšťalu a odlil ji mezi naskládané kovové pláty. Poté mistr Jan Eder sklovinu odstřihl, ta tím získala požadovaný tvar jehlanu. Jehlan mistři znovu ohřáli, pomocí speciálních ručních nástrojů ohnuli a dodali tak tvaru potřebnou dynamiku. Takto připravená surovina pro trofej se musela chladit v chladicí komorové peci celou noc, aby ji bylo možné zpracovat.

„Jednou z barev pivovarníků je zelená. V tu dobu jsme ji sice neměli natavenou, ale pro výrobu trofejí jsme se rozhodli zelené sklo natavit. Dlouze jsme diskutovali o tvaru díla,“Výroba ocenění ve sklářské hutiuvedl Pavel Tille. „Abychom co nejlépe využili optických vlastností skla, rozhodli jsme se vytvořit třístranný jehlan, v jehož tvaru se smísí zelené a křišťálové sklo. Samotný statický jehlan nám přišel fádní, pro rozpohybování jsme ho tedy za tepla ohnuli,“ dodal Pavel Tille.

Následně Bohumil Tománek, mistr z brusírny sklářské hutě, vzal jednotlivé polotovary a brusičsky je zpracoval do požadovaného tvaru. Doleštění do vysokého lesku bylo provedeno pomocí kotoučů z topolového dřeva a sopečné pěny neboli pemzy. Na závěr Sylva Karlovská, mistrová z malírny skla, podle vytvořených šablon vypískovala na trofej portrét F. O. Poupěte, dále požadovaný text a logo Českého svazu pivovarů a sladoven.

Ceny uděleny

Český svaz pivovarů udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte poprvé. Stalo se tak minulý čtvrtek na slavnostním večeru, který tím zahájil novou tradici. Ta by se měla stát součástí pivovarského kalendáře a současně každoročně symbolicky zahájit pivovarskou sezonu.

V letošním roce Cenu F. O. Poupěte obdržel Stanislav Bernard za to, že inicioval a prosadil realizaci diferencované daně pro malé pivovary, což umožnilo přežít dalším desítkám menších výrobců piva. Dalším vyznamenaným byl Pavel Gregorič za záchranu a obnovení pivovaru Rakovník. Mezi oceněnými je také Jan Mikš, který cenu obdržel za to, že se úspěšně zasadil o obnovu pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.

František Ondřej Poupě (1753–1805 byl legendární sládek nazývaný „velmistr“. Sládkovskému řemeslu se vyučil v Třebíči a působil mj. v pivovarech ve Štěkni u Písku, v Tachově, v hraběcím pivovaru v Hořovicích nebo byl sládkem knížecího schwarzenberského pivovaru v Jinonicích. Od roku 1794 působil v Praze. Poupě doporučil a zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piv, např. zlepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví, zlepšil také kontrolu teploty kvašení piva teploměrem atd. Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě, čímž o 100 let předběhl obdobné snahy v jiných zemích.