První v pořadí jsou rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Druhé jsou místní komunikace nezařazené v první skupině a důležité obslužné místní komunikace. Ostatní obslužné místní komunikace jsou zařazeny ve třetí skupině.

Ulice budou uklízet podle jejich důležitosti a hustoty dopravy. U první skupiny je tato lhůta do 4 hodin, u druhé do 12 a u třetí bude docházet k zajištění sjízdnosti po ošetření komunikací v první a druhé skupině, nejpozději však do 48 hodin. Komunikací, které se kvůli malému dopravnímu významu v zimě uklízet nebudou, je několik a jedná se vesměs o části chodníků, které nejsou tak využívané.

Úseky místních komunikací - chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto:

Pod Špičákem - obě strany od Liberecké po U Nemocnice, levá strana ve směru od Liberecké až k ústí cyklotrasy
Liberecká - levá strana ve směru od kruh.objezdu od Arbesa po Pod Špičákem
Brněnská - ve směru jednosměrky pravá strana před MŠ, tj. čp 2599
Hradecká - levá strana ve směru od STK směrem k výměníku dle grafického plánku
Budyšínská - před čp. 2525 - 2526
Klášterní - pravá strana ve směru od Tržní v úseku od čp. 245 kŽižkově
Cvikovská - chodník u kolmého stání
Kunratická x Cvikovská x Šluknovská - chodníky uvnitř čtvercového vnitrobloku
Kunratická - chodník u zadních vchodů paneláku
Lomená - chodník u kolmého stání
Pražská - pravá strana ve směru od Jáchymovské na konec prvního panelového domu
Jana Zrzavého x Špálova x Pražská - chodníky uvnitř čtvercového vnitrobloku
Špálova x E.Fily - chodník uvnitř vnitrobloku
Ústecká - chodník u kolmého stání (v části nahoře u DPS)
Sloupská x Pihelská - jeden spojovací chodník
Okružni - chodníky u zadních vchodů čp. 2200 - 2204
Heroutova - pravá strana ve směru od Děčínské k Železničářské
Na Nivách - pravá strana ve směru od Hálkovy v úseku od Heroutovy k Příčné
Pod Hůrkou - pravá strana ve směru od Vrchlického do Lukostřelecké
Příčná – chodník po obou stranách v části od Děčínské po Zahradní
Škrétova - chodník na pravé straně ve směru od 5.května po Buckovu
Mikanova - chodník na levé straně ve směru od 5.května ke Kožnarově
Rousova - chodník na pravé straně ve směru od J.Seiferta po U Rybníčku
Mimoňská – chodník v úseku od ul. Partyzánská po ul. U Kovárny
Moravská - chodník na levé straně ve směru od Bohušovické po U Mlékárny
Slovenská - chodník na levé straně ve směru od Bohušovické po U Mlékárny