Komplikované bude zřejmě i nadále parkování v ulici Mírová v centru města Mimoně. Radní města totiž nepodpořili ani jednu z variant, jak tam omezit maximální dobu stání.

Papírové parkovací hodiny radní odmítají, protože jsou snadno zneužitelné, automaty zase už při minulém zasedání smetli ze stolu sami zastupitelé. Překvapivě i přesto, že na ně radnice zvlášť vyčlenila 400 tisíc korun v letošním rozpočtu.

„Nesešla se potřebná většina hlasů," vysvětlil stručně starosta města Mimoně František Kaiser. Definitivní verdikt v souvislosti s návrhy na regulaci parkování ve všední dny v době od 7 do 17 hodin má ale padnout až na dnešním veřejném jednání zastupitelů.

Radnice v Mimoni usiluje o omezení maximální doby stání v Mírové ulici především kvůli dlouhodobému problému s odstavenými auty.

„Jedná se o vozidla návštěvníků provozoven, obyvatel domů a vlastníků provozoven, ale také osob, které zde svá vozidla odstaví a pokračují jiným dopravním prostředkem do zaměstnání," jmenoval starosta Mimoně.

Podstatou obou navrhovaných systémů parkování, papírových hodin i automatů, je donutit řidiče, aby v centru města parkovali pouze po dobu nezbytně nutnou.

„Pro podmínky Mimoně se domníváme, že pro nákup, popřípadě vyřízení záležitosti na úřadě by postačovala doba třiceti minut. To je minimální doba, na kterou je zpravidla doba parkování omezena. Při hledání příkladů z praxe byla alternativou hodina nebo devadesát minut, ale maximální dobou byly dvě hodiny," doplnil Kaiser.

K návrhu variant papírových parkovacích hodin i automatů se vyjádřili prostřednictvím dotazníku také provozovatelé dotčených prodejen, ve kterých se hodiny měly případně na žádost radnice prodávat. Z celkových 21 dotázaných bylo pro 13 živnostníků. Mezi nimi například provozovatelé květinářství, obuvi nebo železářství.

„Mělo by se dbát na kontrolu, celý den parkují v Mírové ulici řidiči, kterým nebude dělat problém každých třicet minut si hodiny nastavit znovu," byl pro jeden z dotázaných. Někteří pak parkovací hodiny označili za přežitek a navrhovali raději označit auta obchodníků cedulí „zásobování".