Jde o smlouvu na 10 let až za tři čtvrtě miliardy korun na obsluhu MHD ve městě. Výsledek tendru rada schválila v první den voleb a starostka Žatecká smlouvu se společností BusLine ještě toho dne podepsala. Mezi opozicí to vyvolalo pochybnosti, zda tím radní neobešli pravomoci vyhrazené zastupitelstvu, zvlášť u takhle drahé zakázky.

„To odmítáme, protože jsme dle zadání zastupitelstva města vypsali výběrové řízení, po jehož skončení hodnotící komise potvrdila, že jediná nabídka splňuje ve všech aspektech podmínky stanovené zadavatelem, včetně stanovených hodnotících kritérií a teprve poté rada města řádně rozhodla,“ uvedli v prohlášení radní.

Opozici nejvíc vadí, že si zastupitelé na prvním zasedání v roce 2015 vyhradili pravomoci týkající se schvalování výsledků rozsáhlejších veřejných výběrových řízení na služby. „Jde tady jen o to, aby zastupitelstvo rozhodovalo o zakázkách na služby nad deset milionů s dobou trvání víc než volební období,“ uvedl tehdy místostarosta Juraj Raninec.

Podle právní analýzy, kterou si 2. října město objednalo u advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, ale vyhrazená pravomoc platí, jen pokud jsou splněny všechny tři podmínky. „Rozhodování o zadání takových veřejných zakázek, jejíchž zahájení i ukončení faktického plnění nastalo až po skončení volebního období 2014–2018, se dle názoru zpracovatele zastupitelstvo nezamýšlelo vyhradit,“ tvrdí zmíněná právní kancelář v desetistránkovém elaborátu pro radní, zpracovaném dva dny od objednávky.

„Rada na základě právní analýzy o MHD mohla rozhodnout, neboť usnesení, že o zakázkách nad 10 milionů korun rozhoduje zastupitelstvo, bylo vázáno na současné volební období,“ uvedli odcházející radní s tím, že rozhodovali zakázce, jejíž plnění začíná až rokem 2019. „Je zjevné, že nové zastupitelstvo by do té doby s MHD ve městě nepohnulo,“ myslí si radní. Celé znění jejich prohlášení si můžete přečíst níže v článku.

S tím, že by nic nemohli dělat, členové nové koalice nesouhlasí. Například pravděpodobný budoucí místostarosta Jaroslav Turnhöfer se navíc strachuje, aby rada tuto „kličku“ nepoužila i pro další rozjednané zakázky. „Obávám se, že na jednání je řada bodů, které nám opět přinesou nepříjemná překvapení. Vede mě k tomu například to, že v právním stanovisku zmiňovaném v souvislosti se zakázkou pro BusLine je uvedeno, že platí také pro zakázku na úklidové služby,“ uvedl.

Reakce rady města na článek v Českolipském deníku: Tajně ukuli smlouvu o MHD1. Pan redaktor Jelínek a někteří zdejší politici si pletou pojmy, pokud naprosto transparentní výběrové řízení, které je zveřejněno, považují za „tajně ukutou smlouvu“. To odmítáme, protože jsme, dle zadání zastupitelstva města, vypsali výběrové řízení, po jehož skončení hodnotící komise potvrdila, že jediná nabídka splňuje ve všech aspektech podmínky stanovené zadavatelem, včetně stanovených hodnotících kritérií a teprve poté rada města řádně rozhodla.
2. Rada města respektovala výsledek výběrového řízení, do kterého se přihlásili dva zájemci, přičemž jeden z nich nesplnil podmínky jednak způsobem podání přihlášky do výběrového řízení a zároveň nabídl cenu, která převyšovala maximální stanovenou částku 60 Kč za 1 km. Zůstal tak pouze jediný zájemce, který logicky nabídl i nejnižší cenu (57,88 Kč/km).
3. Cena odpovídá standardům a požadavkům, které plynuly z podmínek zadávacího řízení a odmítáme naprosto laicky a tendenčně podsouvané informace veřejnosti, že je předražená.
4. Slíbili jsme, že do konce našeho volebního období vyřešíme MHD, a to jsme splnili. Pokud bychom to neudělali, od 1. 1. 2019 by autobusová MHD v našem městě nejezdila a my bychom byli označeni za ty, kteří to způsobili. V květnu letošního roku zastupitelé odmítli společný dopravní podnik a zvolili dražší variantu, tj. veřejnou zakázku, bez možnosti dalšího zásahu města. Schválená smlouva je výsledkem tohoto rozhodnutí.
5. Jestliže dnes někteří ze zastupitelů sdělují, že takto to nechtěli, pak jen připomínáme, že poté, co odmítli společný dopravní podnik s tím, že nejčistší a jedinou správnou cestou je výběrové řízení, jsme takto, podle jejich zadání, postupovali.
6. Rada, na základě právní analýzy, o MHD mohla rozhodnout, neboť usnesení, že o zakázkách nad 10 mil. korun rozhoduje zastupitelstvo, bylo vázáno na současné volební období. My jsme ale museli rozhodnout o zakázce, jejíž plnění začíná rokem 2019 a je zjevné, že nové zastupitelstvo by do té doby s MHD ve městě nepohnulo.
7. Uvítali bychom, kdyby se novináři skutečně začali chovat jako novináři a nespokojovali se s jediným, pro ně relevantním zdrojem informací – sociálními sítěmi.
8. Upozorňujeme, že pokud někdo ví, že byl spáchaný trestný čin, měl by podat trestní oznámení.
Romana Žatecká, Juraj Raninec, Alena Šafránková, Petr Máška, Karel Tejnora