Většina rodin jde za poslední měsíce tak říkajíc od výplaty k výplatě. Přesto by se mohlo zdát, že je důvod k radosti, protože průměrná mzda se celorepublikově opět zvýšila. Podle statistik za první tři čtvrtletí loňského roku o pět set devatenáct korun, oproti stejnému období roku předchozího.

Tak idylické, jak by se na první pohled mohlo zdát, to není. V České republice, včetně Českolipska, méně než průměrný plat braly zhruba dvě třetinylidí.

Průměrný plat v ČR roku 2010 byl 23.324 korun. Čísla vycházejí ze zprávy o příjmové a výdajové situaci domácností České republiky, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Zprávu MPSV zpracovalo na základě podkladů, které poskytl Český statistický úřad.

„Mzda tak byla o dvě celé tři desetiny procenta vyšší, než ve stejném období roku dva tisíce devět,“ řekl k zvýšení průměrných mezd Petr Sulek, tiskový mluvčí MPSV.

Českolipsku chybí údaje

„Počínaje prvním čtvrtletím roku dva tisíce šest jsou k dispozici průměrné mzdy do úrovně krajů,“ upozornila Dagmar Scholzeová z oddělení regionálních analýz a informačních služeb Českého statistického úřadu v Liberci. Aktuální informace o průměrných platech na Českolipsku získat bohužel nelze. Poslední tato statistika byla uveřejněna za rok 2005. Tehdy byla průměrná mzda v regionu 17.918 korun.

Za stejné období roku 2005 měli zaměstnanci v Libereckém kraji průměrně k výplatě každý měsíc 17.498 korun, o rok dříve pak 16.704. Jak se situace podle statistik změnila za pět let?

„Průměrná měsíční nominální mzda za první tři čtvrtletí loňského roku v Libereckém kraji byla nominálně o čtyři celé sedm desetin procenta vyšší, než ve stejném období roku předchozího,“ poznamenal Petr Sulek a, jak doplňuje, činila 21 217 korun. Za pět let se tak zvýšila v Libereckém kraji průměrná mzda o zhruba dvacet jedna a čtvrt procenta.

Dělník jako zdravotní sestra

„Mám průměrně plat kolem sedmnácti a půl tisíce měsíčně hrubého a to vím, že jsme ve firmě placeni lépe, než v ostatních firmách se stejným zaměřením,“ svěřila se jedna z mnoha prodavaček na Českolipsku, která si nepřeje být jmenovaná.

HLASUJTE: Je Váš plat nižší než průměrná mzda? Hlasujte v anketě vpravo nahoře

Při dotazování několika desítek pracovníků dělnických profesí ve zpracovatelském průmyslu v regionu, je průměrná mzda kolem 15 tisíc měsíčně hrubého bez příplatků. Obdobně jsou na tom nelékařští pracovníci ve zdravotnických oborech.

Pokud srovnáme jednotlivá odvětví, pak v rámci republikového měřítka měli nejnižší průměrnou mzdu ti, kteří pracovali v malých firmách, kde je méně než 19 zaměstnanců. Plat něco málo přes 16.800 je zhruba na sedmdesáti dvou procentech republikového průměru.

Republikově nejvyšší plat měli šťastlivci, kteří pracují u velké firmy s více jak tisícovkou zaměstnanců. Průměrná mzda tam za první tři čtvrtletí loňského roku byla skoro dvacet osm tisíc pět set korun. Přepočítáno na procenta je to o dvacet dva procent vyšší mzda než průměrná.

Tomáš Mařas