Prázdniny se kvapem blíží a řada lidí zamíří k vodním nádržím a na koupaliště. Redaktory Deníku zajímalo, zda se mohou občané obrátit v případě potřeby na plavčíka. Ti totiž nejsou všude.
Například na hlavní pláži u Máchova jezera v Doksech se lidé s plavčíkem setkají. „Na hlavní pláži, kterou spravuje naše společnost, plavčík je a má také atestaci jako záchranář. Je tudíž připraven pomoci,“ uvedl ředitel společnosti Regio Máchova kraje a. s.
Na zákupském koupališti mají jen dozorčího pláže. „Tento člověk dělá prakticky to samé co plavčík, ale není školený. Dohlíží spíše na to, aby se na koupališti nedělo něco, co nemá,“ řekl provozovatel zákupského koupaliště Jan Špindler. Na pláži ve Stráži pod Ralskem se už koupání chtiví občané s plavčíkem nesetkají. „Zde se mohou lidé koupat pouze na vlastní nebezpečí. my udržujeme pouze lyžařský vlek, kde je vyškolený personál, ale na pláž se jeho dohled nevztahuje,“ vysvětlila Renata Balvínová z Panda Sport Stráž pod Ralskem.
Přítomnost plavčíků zákon neukládá. Ovšem správce koupaliště či například recepční by měli být schopni podat první pomoc. „Na podání první pomoci, tak aby byla efektivní, musí mít tito lidé školení a měli by dostat certifikát o jeho absolvování. Nám tato školení pořádá Český červený kříž,“ informoval ředitel Technických služeb města Jablonného v Podještědí Petr Škop.
Všichni zaměstnanci, kteří budou v letní sezoně pracovat v areálu koupaliště v Jablonném, a to včetně uklízeček, budou školitelem z řad ČČK poučeni a následně se zúčastní kurzu první pomoci.
„Toto školení se u nás odehraje 29. června. Pořádáme jej každý rok, protože se personál každý rok obměňuje a je potřeba, aby první pomoc zvládali všichni bez výjimky,“ upřesnil Petr Škop. Jak stálí zaměstnanci, tak brigádníci proberou nejprve teorii a následně si nabyté vědomosti vyzkouší i v praxi, a to za pomoci takzvané „Anduly“, která slouží pro nácvik umělého dýchání.