Projektová dokumentace počítala s plošným založením mostních opěr. Když se však do dotčeného prostoru vyvalila voda, bylo jasné, že toto řešení nepřichází v úvahu. Stavbaři se navíc museli vypořádat s původními dřevěnými pilotami, o nichž nikdo neměl ani tušení. Při zakládání nového mostu museli odvést vodní tok a vymyslet úplně jiný způsob založení.

„Improvizovat jsme museli hned několikrát, protože napřed si s námi zahrál vodní živel, pak ten zemský, a nakonec i technika. Nejdříve jsme navrhli založit most pomocí soustavy mikropilot, což jsou štíhlé prvky hlubinného založení,“ sdělil vedoucí projektu Vít Vidai z Metrostavu. Průzkumné vrty ale prokázaly, že skála je mnohem hlouběji, než předpokládali. Následně tedy uvažovali o klasických pilotách, ale kvůli špatné geologii se nedařilo vyvrtat otvory. „Nakonec jsme museli použít prefabrikované beraněné piloty s předvrty v místech budoucích pozic pilot,“ dodal Vidai.

Ilustrační foto.
Kdo chce vést vaši obec na Českolipsku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

V prvních okamžicích zkoušeli i možnost plošného založení, které by si vyžádalo použití štětových stěn. Řešení spočívalo ve vrstvení kameniva různých frakcí. Tuto myšlenku poměrně rychle zavrhli, neboť nebyl znám režim proudění spodních vod. V delší časovém úseku by totiž mohlo dojít k sedání mostu. „S tak velkou změnou ve způsobu založení mostu, kdy na začátku se předpokládá založení plošné, jsme se dosud nesetkali,“ zdůraznil tiskový mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Most už slouží svému účelu

Po dokončení pilot stavbaři zabezpečili prostor prostřednictvím štětových stěn. Při následném dotěžování stavebních jam, betonování podkladu a samotných základů obou opěr přitom museli prakticky neustále odčerpávat vodu. Most aktuálně slouží svému účelu.

„Při rekonstrukci silnice II/268 bude proveden propust v blízkosti čerpací stanice PAP Oil u Mimoně. Tento propust bude proveden bezvýkopovou technologií. Zahájení prací se počítá kolem října letošního roku. Dopad do průjezdnosti této komunikace nebude nijak zásadní,“ uvedl Vidai.

Regionální českolipský výrobek roku.
Regionální výrobci z Českolipska mohou v soutěži získat váš hlas

Rekonstrukce silnice druhé třídy číslo 268 z Mimoně na hranici Libereckého kraje zahrnovala kromě opravy komunikace v délce 12,4 kilometru také rekonstrukci dvou mostů a výstavbu jedné nové okružní křižovatky. V současnosti už probíhají dokončovací práce a projekt by měl být téměř kompletně hotový před startem školního roku. Začátek úseku je v Mimoni před železničním přejezdem, konec v obci Dolní Krupá na hranici Libereckého a Středočeského kraje.

„Po dokončení 2. etapy by měla být silnice II/268 od hranice kraje až po Mimoň opravena. Tudíž druhá etapa je zároveň závěrečná,“ doplnil statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.