Nemusíte být ani příznivci rockové muziky, ani vytrvalými bojovníky za svobodu, přesto na vás vydavatelský počin I Can't Get No Českolipská satisfakce mocně zapůsobí.

Čtyř set stránková publikace doslova napěchovaná dějinnou výpovědí a dobovými, pracně zrekonstruovanými fotografiemi, by měla zaujmout čestné místo nejen v knihovnách pamětníků, ale i mladších lidí, kteří se zajímají o místo, kde žijí a jeho novodobé dějiny. Kniha mapuje dobu od relativně volného počátku šedesátých let minulého století, kdy beatová hudba vtrhla jako bouře na Českolipsko, přes její zlatá léta, až po dopad nastupující normalizace na nezávislou tvorbu.

Kniha se nevěnuje jen lokálním hudebním skupinám, umělcům a místům, kde se tehdejší „bigbít" po svém vpádu na začátku šedesátých let minulého století provozoval. Všechny události jsou pomocí zvláštních kapitol vsazeny do historického kontextu.

Dočtete se tedy nejen o tehdy úspěšné kapele Pavla Žalmana Strawberry sellers group, performacích lidového umělce Standy Holuba nebo o zlaté éře českolipského Luxoru a Bohém klubu, ale také o přehrávkách před cenzorskými komisemi, honu na Chartisty a vpádu sovětských vojsk na Českolipsko v roce 1968. Zvláštní a zároveň úvodní kapitola popisuje tehdejší fenomén tramping, jenž byl v té době legálním únikem od syrové reality.

Underground

Českolipská satisfakce vznikla na motivy seriálu Českolipský underground, za nímž stojí učitel, spisovatel a novinář Milan Bárta. Seriál od roku 2008 vycházel v měsíčníku Lípa. Bárta systematicky schraňoval výpovědi pamětníků, fotografie a další materiály, které se staly pozdějším základem pro Satisfakci, knihu, jež si společně s vydavatelem Rudolfem Živcem vysnili. Společně oslovili historika českolipského vlastivědného muzea a spisovatele Tomáše Cidlinu, který se nakonec stal autorem textů v knize. Nejdříve přečetl celý Bártův seriál, aby začal jednotlivé části skládat v ucelené kapitoly, doplněné již zmíněnými dějinnými kontexty.

Publikaci doplňují stovky dobových fotografií, na kterých jsou jednak samotní umělci, hrdinové knihy, ale také události, na které by se v žádném případě nemělo zapomenout. Zdroj: archiv „K matérii jsem se rozhodl přistoupit po svém. Milanovu práci jsem ale vytěžil, jak jenom bylo možné, a bez množství jmen, faktů, fotografií a drobných historek by kniha mohla vzniknout jen těžce," popisuje v úvodu knihy Cidlina.

Fotografie

Publikaci doplňují stovky dobových fotografií, na kterých jsou jednak samotní umělci, hrdinové knihy, ale také události, na které by se v žádném případě nemělo zapomenout. Českolipské náměstí zaplněné sovětskou vojenskou technikou je jen jeden z mnoha zásadních výjevů, které kniha obsahuje. Dostat je do tiskové podoby ovšem představovalo problém. „Když jsem viděl původní poškozené negativy, nevěřil jsem, že z toho něco bude," popisuje vydavatel knihy Rudolf Živec.

Celkové grafické ztvárnění knihy měl na starosti Pavel Kraus, autor celé řady publikací a uměleckých realizací. Ten učinil doslova zázrak. Díky jeho mravenčí práci s retušemi se mohou čtenáři těšit z vynikajícího obrazového doprovodu.

Toho by samozřejmě nebylo bez autorů samotných fotografií. Na čelním místě je třeba zmínit Ivana Kelly Köhlera, slovenského fotografa, patrona knihy a autora titulního motivu, který se v šedesátých letech přestěhoval do České Lípy. Zde dokumentoval mimo jiné zmíněný vpád vojsk Varšavské smlouvy. Za dočasné opuštění republiky během studia fotografie v SRN si vysloužil pozornost Státní bezpečnosti, která jej po ztrátě zaměstnání v místním muzeu vyhnala zpět na Slovensko. Zde dodnes žije a tvoří.