Tento týden končí demolice někdejšího kulturního domu v Ploužnici. K zemi šel kompletně celý trojlodní objekt se dvěma podlažími s kinosálem. Práce stály téměř dva a půl milionu korun.

„Další peníze musíme hledat na demolici obou bývalých štábů, na které má Krajská správa silnic, správce areálu, už připravené demoliční výměry. V tomto území nás čeká hodně práce, je potřeba k němu přistoupit systematicky, aby celkové řešení přispělo k jeho rozvoji. V budoucnu by prostor mohl plnit několik účelů, a to jak turistický, tak třeba rozvojový ve vztahu k jiným podnikatelským záměrům," říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, která ve čtvrtek projela většinu území o rozloze 250 kilometrů čtverečních.

Zajímala se o technický stav krajských objektů a majetkové vztahy. Prohlédla si také budovu bývalé tělocvičny, betonové bunkry, okolí rybníků i letiště v Hradčanech. Okolo něj se nachází 42 hangárů, tzv. úlů. Všechny objekty v prostoru jsou od předání armády do vlastnictví státu bez zajištění a ostrahy. Jsou zarostlé náletovou zelení, některé jsou zasypány demolicí sutin, protože byly rozebrány a vykrádány. Na několika místech jsou černé skládky odpadů a starých pneumatik. Neméně poškozená je další část vojenského výcvikového prostoru – Svébořice, kde se nacházela střelnice.

„Na cestu Ralskem jsem se vydala, protože chci mít ucelený přehled o území. Zajímalo mě, v jakém stavu jsou naše objekty, a chtěla jsem si ujasnit majetkové vztahy. Některé pozemky patří vojenským lesům a statkům, další městu Ralsko, ale většina je Libereckého kraje. Všechny objekty jsou v dezolátním stavu a zejména dva bývalé štáby, které se nacházejí v blízkosti centra Ploužnice, jsou pro okolí velice nebezpečné. I přestože máme všechny budovy označené, že je do nich vstup zakázán, najdou se tací, kteří varování přehlížejí. Neuvědomují si, že hrozí jejich zřícení," dodává Jitka Volfová.

Na několika místech jsou černé skládky odpadů a starých pneumatik.Zdroj: KÚ LK

Statutární náměstkyně hejtmana si prohlédla majetek kraje v Ralsku.Zdroj: KÚ LK