VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Po stopách historie starých libereckých čtvrtí

Liberec /SEVEROČEŠTÍ AUTOŘI/ - Zajímá vás, jak vypadaly Lidové sady zhruba před sto lety? Nejen o tom vydávají svědectví publikace České besedy.

4.1.2011
SDÍLEJ:

Kulturní a společenské centrum Lidové sady LiberecFoto: Deník/Petr Šimr

Lidové sady, kdysi továrna na zdraví

Málokdo si to v dnešním Liberci uvědomí, ale na počátku promenády na Masarykově ulici je stále cítit onen obrovský předěl mezi klasickou „utaženou“ městskou uliční zástavbou a rozvolněnou vilovou čtvrtí, plnou upravené zeleně, která pak plynule přechází do opravdových lesů.

Kdo tudy chodí často, může vypozorovat onen zvláštní pocit uvolnění, který na výletníka přijde u staré Ehrlichovy vily naproti průmyslové škole, kde zmizí ulice a začíná promenáda, na níž Liberečané téměř půldruhého století hledají klid, odpočinek a ozdravení z procházení.

Jako lázeňská kolonáda

Masarykova ulice končí nedaleko od hotelu U Jezírka, na křižovatce střihu téměř lázeňského: stromořadí, korzující výletníci na každém kroku, na jezírku vodotrysk a pelikáni, na několika místech prodejci zmrzliny a suvenýrů a před hrázděným domkem vzešlým ze secesní elegance pak na chodníku dokonce – palmy! V letních dnech zde, mezi krásnými vilami a ušlechtilou zelení, můžeme snadno nabýt dojmu, že jsme se ocitli v koutě některého ze západočeských lázeňských měst.

Zpátky do minulosti

Ale vraťme se o mnoho let zpátky. Stará cesta vedoucí z Liberce do těchto míst končila jen nedaleko pod lesem hraběte Clam-Gallase u chalup osady Siebenhäuser (Sedmidomky). Původně tato vzdálená lokalita patřila k městu Liberci a nacházely se zde chudé louky a mizerná políčka. Celému tomuto podhorskému pozemkovému majetku se podle majitele – ševce Davida Knesche, říkávalo Kneschegrund neboli Knescheho hospodářství. Někdy okolo roku 1700 jej prodal přímo správě panství. Šlo však asi o pozemky s mizernými výnosy, neboť na konci 18. století panství prodalo část původního Knescheho hospodářství jakémusi vesničanovi Puschovi z Ruprechtic. Ten si uprostřed houštin postavil na malém ostrohu nad přítokem dnešního Jizerského potoka první dřevěnou chalupu. V jejím okolí vymýtil další porosty, a tak majitele prvního domku pod lesem brzy následovali další osadníci. Přišli, stejně jako Pusch, z Ruprechtic.

Město Liberec mělo být sice panstvím předně vyzváno k převzetí správy, ale městská rada se prý tehdy – bůhví proč – proti tomuto návrhu postavila a osada dřevařů tak nadlouho zůstala pod správou Ruprechtic. A tento stav trval až do roku 1850, kdy byla převedena do sousedního Harcova.

Co to byly Sedmidomky

V té době se již běžně označovala jako Siebenhäuser neboli Sedmidomky, někdy též v českých textech uváděná jako Sedmidomí, přičemž toto pojmenování vzniklo jednoduše podle počtu původních chalup na okraji lesa. Nejvýše položeným domem v Sedmidomcích – a také jedinou dochovanou stavbou tamní historické zástavby – je stará Clam-Gallasova lesovna. V dávných dobách žil sice správce ruprechtického revíru – revírník Bernard Hub – přímo dole v Ruprechticích, ale později odkoupilo panství starou Puschovu chalupu v Sedmidomcích a přeměnilo ji na řádnou lesovnu, do níž se revírník Hub přestěhoval. Dům, dnes nesoucí liberecké č.p. 1275, si uchoval stále formu tradiční podlouhlé jizerskohorské chalupy. Objekt je dnes možno vidět v podobě, jež vznikla roku 1938 drobnou přestavbou, organizovanou však již státními lesy.

Beethoven Strasse a majitel čokoládovny

Všechny ostatní objekty v Sedmidomcích, v dnešní Riegerově ulice (do poloviny 20. století Beethoven Strasse) byly postupně přestavěny.

Hned pod bývalou lesovnou se tak nachází luxusní vila č.p. 1276 postavená architektem Adolfem Bürgerem pro majitele čokoládovny Körber Franze Körbera a jeho ženu Josefinu. Výroba byla nejprve provozována v dílně přímo ve vile, později ale nabyla produkce sladkostí takových rozměrů, že byla za první republiky přestěhována do zrušené textilní továrny v Chotyni, kde „Kerbrovka“ fungovala ještě řadu let po válce. Pod vilou je ještě několik dalších výstavných objektů, z nichž dva – č.p. 1278 a 1279 – sloužily lázeňství a rehabilitaci.

V dalším domě sídlila restaurace a dokonce i varieté U parku císaře Josefa. Podle dobových zpráv prý první a největší svého druhu v Liberci. Provozovatel podniku Carl Meininger sem zval výletníky nejen na pivo do stinné zahrady pro neuvěřitelných 1300 osob, ale též na každodenní představení, která se hrála v sobotu, v neděli a ve středu 2 x denně. Dřevěný objekt varieté byl nakonec zbořen a nahrazen r. 1939 moderní budovou.

Ještě níže se nachází jeden z nejstarších domů v celé lokalitě Sedmidomků – objekt č.p. 1282, postavený stavitelem Mikschem již roku 1879 a dodnes uchovaný téměř v původní podobě. Po staviteli Mikschovi se v domě vystřídalo několik dalších majitelů až nakonec jej získal hostinský Emil Seibt, který zde provozoval pohostinství a ubytování. V roce 1942 si hostinské pokoje pronajalo město Liberec pro ubytování herců zdejšího divadla. V té době přišly i velké problémy – sousedé ze strohého činžovního domu pro úředníky Dresdener bank si s německou důkladností stěžovali na fekálie tekoucí ze Seibtovy hospody. ..

Liberečané již od poloviny 19. století stále častěji chodívali do Sedmidomků na procházky. Výletnická sláva Sedmidomků ovšem začala již 10. srpna 1872, kdy byl spolkem Naturfreunde slavnostně dokončen a městu předány promenádní cesty vedoucí od současného hotelu U Jezírka podél obou břehů Baierova potoka směrem k dnešnímu Lesnímu koupališti.

Zrod městské zeleně

Pod vedením lesníka Adolfa Waltera zde vlastně vznikl první městský park, spíše ještě lesopark. Ten byl později sice v přední části zaplavený vodami nově zřízeného Jezírka, ale přesto je, s jistou nadsázkou, datum 10. srpen 1872 možno považovat za slavný den, kdy se ve městě Liberci zrodila veřejná zeleň.

Městský lesík, symbol luxusu

Přímo u regulovaného toku Baierova potoka byl rok poté vybudován restaurant Městský lesík postavený v tehdy velice moderním stylu, s kulečníkem, tenisovými kurty, lesním divadlem a hlavně obrovskou zahradou pro neuvěřitelných 3 000 hostů. Dále za hospodou byla na samém počátku 20. století vybudována nová, podél potoka vedoucí stezka, která vedla až do luk zaříznutých do lesa. Podél louky spolek Naturfreunde roku 1903 vysázel 14 javorů, 3 jasany a jeden dub, z nichž některé rostou dodnes na dohled od Lesního koupaliště.

Objekt Městského lesíku nepřežil válku, pro celkovou zchátralost byl v roce 1947 zbořen. Jen poněkud výše odsud byla na místě dnešní budovy Lidových sadů 24. 5. 1874 restauratérem Emilem Sieberem, otevřena půvabná zahradní restaurace s honosným názvem Belvedére. Stovky Liberečanů sem chodívaly nejen popíjet pivo, ale i tančit – na okraji lesa vyhrávala muzika kapelníka Šindeláře. Pan Sieber navzdory vší chvále podniku, provoz Belvedére dlouho neudržel a podnik 8. února 1877 převzalo město a pronajalo jej novému hostinskému Stefanu Jírů.

Díky rozrůstajícím se parkům a lesoparkům, ale hlavně díky útulným podnikům, prudce vzrůstala obliba Sedmidomků jako rekreační zóny. Občas proběhla i akce, ze které měšťané, kteří si Lidové sady vybudovali, příliš nadšení nebyli – tak kupříkladu 1. května 1890 se na louce u Belvedere sešlo 16 tisíc lidí na prvomájovou oslavu. Tuto událost dodnes připomíná památník vedle budovy Lidových sadů.

První soukromá gynekologie

Celá oblast dnešních Lidových sadů vždy vzbuzovala pocit zdraví, uvolnění a očisty těla v hezkém prostředí na úpatí hor. První léčebné sanatorium – Gynekologicko-chirurgický soukromý léčebný ústav – tu roku 1899 otevřel liberecký gynekolog a chirurg MUDr. Max Brey v domě, který pro něj rok před tím dokončila firma Gustav Sachers Sőhne. Původní zařízení mělo 24 lůžek, moderní operační sál a další zázemí, postupně se dále rozrůstalo a kromě léčebných zákroků včetně operací zde byly poskytovány i ozdravné pobyty pod lékařským dohledem.

Dochoval se údaj, podle něhož v roce 1900 přijalo sanatorium 176 nemocných, kteří zde strávili celkem 2197 dní, přičemž bylo provedeno 136 operací. Roku 1932 byly tyto příměstské lázně na okraji Liberce začleněny spolu se sousední vilou do Libereckého léčebného ústavu. Breyova vila sloužila k léčebným účelům prakticky až do konce 20. století.

Další zotavovna Všeobecné nemocenské pojišťovny zvaná Městská ozdravovna byla vybudována Gustavem Habelem přímo naproti budově Lidových sadů podle architekta A. Hübnera a slavnostně otevřena v roce 1904. Ve třicátých letech byla Ozdravovna přičleněna k Libereckému léčebnému ústavu, po válce byla využita jako základní škola, vzdělávacím účelům pak sloužila donedávna.

Legenda jménem Březová alej

Celá rozsáhlá zástavba okolo dnešní ulice Alšovy, kde začínala velmi stará a dodnes dochovaná březová alej, vysázená roku 1878 dala jméno blízkému hostinci Březová alej. Vznikala právě v souvislosti s rozmachem léčebných ústavů v této části dnešního Liberce. Ani baroni Liebigové, kteří byli v Liberci téměř u všeho, zde nemohli zůstat pozadu – k 50. narozeninám Theodora von Liebig zde byla roku 1922 vybudována kolonie 5 lesních vilek ve stylu inspirovaném německými lidovými stavbami nazvaných Liebigsche Kleinkinderland čili Liebigova země pro děťátka. Tu pak Liebigové věnovali Německé zemské komisi pro ochranu dětí a péče o mládež.

Po válce byly všechny objekty využity pro veřejné účely – jako mateřská školka, objekt lesní správy atd. Kolonie na okraji lesa byla v 60. letech poněkud zastíněna novou výstavbou, která patřila k tom nejlepšímu, co v té době v Liberci vzniklo. Při Alšově ulici byl podle projektu slavného tvůrce hotelu Ještěd, architekta Karla Hubáčka, postaven experimentální rodinný domek č.p. 454 pro vlastní bydlení autora. Nad ním ve stejné době vznikla poměrně masivní, přesto však velice citlivě a moderně pojatá, výstavba tvořená sídlištěm terasových domů se zahradami a vedle pak jedna z libereckých dominant – dům s 283 byty, nazývaný podle blízké Wolkerovy ulice „Wolkerák“. Postavilo jej bytové družstvo Nisa podle projektu Jaromíra Vacka z libereckého Stavoprojektu v letech 1967-1969.

Přečtěte si…

Chceme–li dnes návštěvníkům města ukázat to nejkrásnější z Liberce, pravidelně zamíříme na výstavní Masarykovu třídu s majestátní budovou Severočeského muzea, někdejších lázní či obchodní komory. Před sto lety to bývala výstavní městská vilová čtvrť. A před sto padesáti? Pole a louky. Zástavba končila zhruba na křižovatce Masarykovy ulice s Šamánkovou. I o tom vypráví zajímavá publikace, kterou vydalo sdružení Česká beseda.

Není to ale první její počin. Už před tím se vydala po stopách dnešních libereckých čtvrtí. Kateřinek a Františkova. Dříve samostatných obcí. Vždyť první z nich – Kateřinky si připomněly před třemi lety 400. výročí svého založení. A 350 let od svého vzniku oslavil v roce 2007 Františkov.

Publikace s názvem Procházka do Lidových Sadů, kterou Česká beseda vydala jako svou třetí publikaci se společně s autory Markem Řeháčkem a Janem Pikousem ml. ohlíží v šestnácti kapitolách za historií této výstavní částí Liberce. Připomene i vznik nejstarší zoo u nás, historii výstaviště, takzvané Sedmidomky i čtvrť letohrádků. Jednu z kapitol přibližuje i následující ukázka. Nejde však jen o holý výčet informací, ale zajímavé čtení, doplněné řadou dobových fotografií i historických pohlednic. Posuďte sami.

4.1.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 25 780 Kč Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25780 kč, mzda max. 36550 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme způsobilost k samostatnému výkonu povolání zdravotnického pracovníka podle zákona č. 96/2004 Sb., administrativní zdatnost a bezúhonnost., Nabízíme: 30 dnů dovolené v kalendářním roce, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, lékařská péče, kulturní a sportovní vyžití, posilovna, sauna, rodinné a dětské rekreace v rekreačních zařízeních VS ČR, možnost čerpání bezúročných půjček z FKSP, ubytování na ubytovně VS ČR ve Stráži p. R., možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí. , První kontakt e-mailem nebo telefonicky v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin.. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - věznice stráž pod ralskem, Máchova, č.p. 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: Věra Košťálová, +420 487 878 213vdoběod6:30-15:00. Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 25 000 Kč Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech Výzkumný pracovník - membránový specialista. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MemBrain s.r.o. je dynamicky se rozvíjející výzkumná organizace, která je součástí skupiny MEGA (světového dodavatele elektromembránových technologií) a aktuálně hledá kolegu do svého týmu. , Náplň práce:, -Vývoj nových iontovýměnných membrán určených pro elektromembránové procesy, -Inovace stávajících membránových produktů a technologií jejich výroby, -Technické vybavení výroby membránových zařízení , -Zavádění inovací do výrobního procesu , -Orientace v základních surovinových materiálech plastů a jejich zpracování , -Řídící činnost v rámci výzkumně a inženýrsko-technologických prací , -Specialista řešitelského týmu projektu, -Podpora obchodních případů v oboru (technická část nabídek, příprava technické části projektů), Požadujeme: , -VŠ vzdělání chemicko - technologického zaměření (obor materiálové inženýrství, makromolekulární chemie, polymerní materiály a technologie, chemické technologie, membránové technologie…) , -Znalost AJ (RJ výhodou) - min. středně pokročilý, -Schopnost týmové práce , -Schopnost logického myšlení a řešení problémů, analytické schopnosti, -Znalost práce na PC (znalost základního aplikačního SW) , -Praxe v oboru technologie nebo VaV činnosti apod. výhodou , -Řidičský průkaz sk.B , Nabízíme:, -Zázemí rychle se rozvíjející ryze české společnosti s vlastními výrobky a unikátním "know-how", -Zajímavou práci v perspektivním oboru s možností dalšího profesního rozvoje, doplňování odborných a jazykových dovedností, -Příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení, -Příspěvek na firemní stravování, týden dovolené navíc, cafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon i k soukromým účelům, odměny k pracovním a život. jubileím, služební byty., Mzda: 25-35.000,-, Místo výkonu práce: Stráž pod Ralskem , Termín nástupu: možný ihned příp. dle dohody, Informace o společnosti: www.membrain.cz, Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis včetně motivačního dopisu na kariera@membrain.cz, kontaktní osoba paní Lenka Košatová.. Pracoviště: Membrain, s. r. o., Pod Vinicí, č.p. 87, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: Lenka Košatová, kariera@membrain.cz. Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 90 Kč Číšníci a servírky Barman/ka - Servírka/Číšník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme občasnou výpomoc na pozici servírka/číšník do renovovaného sportbaru v České Lípě., Rádi se bavíte ve společnosti, jste usměvavý a zároveň spolehlivý? Pak určitě hledáme právě Vás., Co očekáváme od vás: Spolehlivost, slušné vystupování k zákazníkům. Předchozí zkušenosti v oboru jsou výhodou, ne však podmínkou. Vhodné i pro studenty nebo absolventy., Co dál: Pokud Vás nabídka zaujala, ozvěte se nám. Volejte na tel. číslo 777 940 405 nebo pošlete e-mail na info@fp-club.cz. Nástup možný ihned., Nabízíme: Prémie z tržby, příspěvek na stravování.. Pracoviště: Fp club, s.r.o. - 001, Mikovcova, č.p. 518, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: David Skokan, +420 777 940 405. Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojírenský technik 25 000 Kč Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech Manažer výzkumných a vývojových projektů Divize ekologie a sanací. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, " Vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru, " Praxe v oboru hydrogeologie, sanační geologie a geochemie vítána, " Základní znalost práce na PC, vektorová a bitmapová grafika, GW a SW SEKM výhodou, " Znalost angličtiny případně jiného světového jazyka, " Samostatnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, schopnost týmové spolupráce, " Řidičský průkaz B, aktivní řidič podmínkou, , Náplň práce:, " Zpracování nabídkových projektů, projektování průzkumných a expertních prací v oboru., " Odborný dozor při realizaci terénních prací., " Vyhodnocování získaných informací a jejich interpretace v návaznosti na archivní data. Zpracování závěrečných zpráv a expertních posudků, " Archivace dokumentace ve speciálních databázích (SEKM)., " Řešení VaV úkolů se zaměřením na pokročilé in situ sanační technologie , , Nabízíme:, " Zázemí rychle se rozvíjející české společnosti s vlastními výrobky a unikátním "know-how", " Zajímavou práci v perspektivním oboru s možností dalšího profesního rozvoje, " Příjemné moderní pracovní prostředí, " Další sociální výhody (příspěvek na stravování, dětskou rekreaci, týden dovolené navíc, cafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon k soukromým účelům, odměny k pracovním a životním jubileím atd., " Podmínky nástupu při osobním jednání, , , Nástup: možný ihned, Plat.rozmezí: 25 000Kč - 35 000 Kč, , Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete-li výše uvedené požadavky, zašlete nám svůj profesní životopis na adresu: MEGA a.s., personální odd., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem nebo e-mailem na adresu karolina.noskova@mega.cz.. Pracoviště: Mega, a. s. 001, Pod Vinicí, č.p. 87, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: Karolína Nosková, +420 487 888 155.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

 V České Lípě a Liberci proběhla dopravně bezpečnostní akce.

Policisté si posvítili na řidiče i chodce

Ilustrační foto.

Krajský fotbal: Věchet dal další hattrick, Stráž je třetí

Hráči McDonald´s Cupu se zúčastnili rozlučky Tomáše Rosického. Co jim vzkázal?

/VIDEO/ Jeden z nejlepších fotbalistů české historie letos v červnu definitivně skončil s profesionálním fotbalem. Tomáš Rosický se po boku mezinárodních hvězd typu Cesc Fábregas, Petr Čech nebo Karel Poborský rozloučil na pražské Letné ve velkém stylu. Samozřejmě u toho nemohli chybět ani ti nejlepší a nejtalentovanější fotbalisté, kteří se probojovali do minulého ročníku McDonald’s Cupu.

Dubou povedou nové tváře

Dubá - Velké změny ve vedení města čekají po komunálních volbách Dubou.

Hedvika Mikešová oprášila dovednost babiček a háčkuje kulichy

Liberecký kraj – Co je nejdůležitější součástí zimního outfitu? No přece hřejivá a v ideálním případě i stylová čepice, která zaujme na první pohled. Ruční výrobě kulichů se ve svém volném čase věnuje i 32letá Hedvika Mikešová z Rádla společně s maminkou. „Každý kulíšek POM POM projde našima rukama s péčí a láskou,“ říká tvůrkyně.

Další pašerák s kradeným autem do cíle v Polsku nedojel

Liberecký kraj – Úkol zní jasně. Dostat kradené auto z Německa či Rakouska do cílové stanice v Polsku a nezastavit za žádnou cenu. Najatí pašeráci v luxusních vozech se pak závratnou rychlostí řítí po českých silnicích a Liberecký kraj je jejich oblíbenou tranzitní trasou. Za poslední týden skončili v rukou policistů dva kurýři z Polska. V aktuálním případě z pondělí nepomohly zátarasy ani namířená zbraň. Pachatele zastavil až betonový sloup.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT