Navzdory nepříznivému počasí se nezastavily stavební práce na komunikacích v centru Nového Boru, kde právě dokončují bezbariérové úpravy sedmatřiceti přechodů pro chodce.
Celkové náklady na bezbariérové přechody pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vycházejí na tři a půl milionu korun, ale město je nemusí stoprocentně hradit z vlastních zdrojů. Polovinu potřebných investic získalo totiž město jako dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Dotační podmínkou je, aby bylo dílo zrealizované do konce roku, což je šibeniční termín, protože jsme dotaci dostali až v říjnu,“ upozorňuje Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města s tím, že ačkoliv stavební firma práce zahájila bezprostředně poté, co město dotaci získalo, klimatické podmínky jejím zaměstnancům nedovolují, aby pracovali běžným tempem.
Termín dokončení stavby je však neúprosný, proto se na bezbariérových trasách v centru města dělá i v době, kdy jsou chodníky lemované špinavým a rozmrzajícím sněhem.
„Na jednu stranu jsme velmi rádi, že jsme obdrželi dotaci na tuto akci. Na druhou stranu nás mrzí, že je tento úspěch degradován podmínkami, za kterých dílo provádíme. Dílo bude ve stanoveném termínu hotové,“ ubezpečuje vedoucí odboru rozvoje města a vzápětí dodává: „S největší pravděpodobností ne v takové kvalitě, v jaké bychom chtěli a jak by si představoval i dodavatel. Proto se firma, která úpravy prování na problematická místa vrátí na jaře příštího roku, jakmile to počasí dovolí.“
V Novém Boru se v těchto dnech neupravují pouze přechody pro chodce. Došlo také na výměnu povrchů chodníků a veřejné osvětlení v ulicích Smetanova a Egermannova. Dílo v hodnotě jeden a půl milionu korun finančně opět podpořil Státní fond dopravní infrastruktury, který akci dotoval téměř milionem korun.
„I v tomto případě musejí být dotační peníze vyčerpané do konce roku. Proto jsme nemohli pro práce na komunikacích zvolit příznivější roční období. Vím, že se tím omezuje provoz na chodnících, ale snad najdeme u občanů pochopení,“ vyjadřuje přání Lukáš Hrádek.

Další zprávy z regionu najdete zde