„Není to tady o tom, co koho zajímá, ale máme za úkol věc projednávat podle zákona,“ prohlásil ředitel ministerského odboru Milan Kubíček s tím, že na podněty a připomínky občanů dojde až na samém konci schůze. Právě z posudku a stanoviska ministerstva životního prostředí vyplynou technická řešení trasy vedení. A teprve po následném územním a stavebním řízení bude moci začít vlastní stavba až 28 metrů vysokých stožárů nebo úseků s kabelem v zemi.

„Veřejnost úplně uondali. Asi si splnili zadání zákona, ale že by naše připomínky brali v úvahu, tak to jsem dojem neměl. Přitom se dohadujeme o pár set metrech kabelového vedení,“ komentoval jednání novoborský starosta Jaromír Dvořák.

BOJÍ SE O ZDRAVÍ

Hlavními argumenty Nového Boru proti stožárům vedení velmi vysokého napětí 110 kV jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků a domů v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Předkladatel tlačí nejlevnější způsob a jiným se podle nás ani nezabývá. Až nehorázně preferuje nadzemní variantu,“ prohlásil Dvořák.

Předkladatelé dokumentu EIA, který posuzuje vliv stavby stožárů na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz, zabíhali podle občanů do zbytečných detailů. A naopak třeba u prezentace dopadů na lidské zdraví se vyjadřovali okrajově, nekonkrétně a vyhýbavě. „Bavíme se o negativních vlivech na ptáky, na žábu kuňku, ale co lidé? Vliv na lidi je asi na posledním místě, když nám je řečeno, že jde o celostátní zájem a máme se s tím smířit,“ soudila starostka Dolního Podluží Iva Minárová.

Ani ona nepovažuje trasu za dobrou, a proto žádala uložit kabely do země. Poukázala na několikaleté problémy v komunikaci s energetickou společností. „Každou schůzku jsem si musela vybojovat, na dotazy nám neodpovídali, neukázali žádné studie, neposkytli žádná čísla, data o přírodních katastrofách, kterými také argumentovali pro svůj plán,“ řekla Minárová.

V procesu EIA je posuzováno pět variant řešení. „Hledání optimální trasy nebylo lehké, snažili jsme se o diskusi s obcemi na trase,“ uvedl koordinátor společnosti ČEZ Distribuce Vladimír Budinský. Jak upřesnil, celková délka trasy vedení je 33 km, z toho by mělo být 28 km vedeno na stožárech a asi 5 km kabelem.

Ekolog a českolipský zastupitel Miroslav Hudec si myslí, že ČEZ jedná sobecky a „protievropsky“, protože záložní vedení by se k Varnsdorfu dalo přivést doslova pár stovkami metrů ze SRN, zatímco tady jde o desítky kilometrů. „Sice vykládají, jak by to bylo technicky skoro nemožné, ale nevěřím jim. Když se od nás třetina vyrobené elektřiny vyváží, tak to asi jde zařídit,“ předpokládá Hudec.