Českolipský klub získal počítače a tablety a jeho pracovnice navázaly postupně spolupráci se sedmi základními školami z České Lípy. S organizací výuky a plněním školních úkolů pomáhali také dobrovolníci. I když projekt na podporu vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením skončil, v klubu jim pomáhají nadále.