Letos si hejtmanský dukát převzali Jan Luštinec, Petr Moos, Zdeněk Pokorný, Jan Schmid, manželé Marie a Petr Truncovi a Vladimír Valenta. In memoriam byl oceněn Miloslav Štěpánek.

„Zlatý hejtmanský dukát uděluji pravidelně osobnostem, které toho tolik vykonaly nejen pro Liberecký kraj. Lidem, kteří svým mimořádným, výjimečným a úspěšným životem obohatili a obohacují všechny kolem sebe. Úkol vybrat z 26 nominovaných konkrétní laureáty byl opět nesnadný. V žádném případě to pro ty, kteří zvoleni nebyli, neznamená znevážení jejich práce. Děkuji jim stejně jako těm, kteří z mých rukou hejtmanský dukát nakonec obdrželi. Velice bych si přál, aby zůstali pořád těmi skromnými a ušlechtilými jedinci, které budeme nadále obdivovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty hejtmana celkem 26 kandidátů, finálních osm osobností vybrala odborná porota. Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.

Laureáti Poct hejtmana Libereckého kraje v roce 2022

Historik a muzejník Jan Luštinec.Zdroj: Liberecký krajJan Luštinec
* 30. 5. 1953, Jilemnice
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví.
Mezi lety 1977 až 2018 působil jako ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Významně rozšířil sbírku obrazů Františka Kavána. Zasloužil se o rekonstrukci části jilemnického zámku do podoby, v níž ji znali poslední vlastníci z rodu Harrachů, a vybudoval rozsáhlou expozici historie českého lyžování. Je autorem a spoluautorem řady odborných a populárně naučných publikací.

Profesor Petr Moos.Zdroj: Liberecký krajPetr Moos
* 3. 2. 1946, Praha
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy.
Založil Fakultu dopravní na Českém vysokém učení technickém v Praze. Odborná veřejnost ho po celém světě respektuje v oblasti vysokého školství či rozvoje dopravy v České republice. V Libereckém kraji dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Je vedoucím týmu, který připravuje rozšíření Krajské nemocnice Liberec o další, zcela klíčový, objekt Centra urgentní medicíny.

Bývalý pedagog a dlouholetý starosta České Lípy Zdeněk Pokorný.Zdroj: Liberecký krajZdeněk Pokorný
* 16. 6. 1932, Kolín
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu.
Je bývalým pedagogem českolipského gymnázia, kde vzdělával několik generací žáků. V letech 1990 až 1997 působil jako starosta města Česká Lípa. Osvětu šířil prostřednictvím svých veřejných přednášek, výstav, knih a článků publikovaných v novinách a časopisech. Zásadně se zasloužil o obnovu města Česká Lípa a záchranu významných památek nadregionálního charakteru. V roce 1998 mu bylo uděleno čestné občanství města Česká Lípa.

Herec, dramatik a režisér Jan Schmid.Zdroj: Liberecký krajJan Schmid
* 14. 6. 1936, Tábor
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění.
Je českým hercem, režisérem, dramatikem, kulturním publicistou, scénáristou a výtvarníkem. V roce 1963 založil v Liberci v rámci Naivního divadla experimentální soubor Studio Ypsilon a do roku 1990 v něm působil jako ředitel a umělecký vedoucí. V roce 2017 v rámci Cen Thálie převzal Zvláštní cenu Kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění. Rok nato obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos divadlu.

Letecký meteorolog plk. Miloslav Štěpánek.Zdroj: Liberecký krajplk. Miloslav Štěpánek
* 18. 6. 1911, Paseky nad Jizerou, † 24. 9. 1979, Tanvald
Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie.
V roce 1938 působil jako velitel Hlavní polní povětrnostní ústředny 91 Hlavního velitelství ve Vyškově. Kvůli zraněním, která utrpěl u polského letectva během 2. světové války, se věnoval letecké meteorologii. Poté se stal hlavním meteorologem na základně Czech Air Force Transport v Harrow. Počátkem roku 1949 byl zatčen, odsouzen k šestiměsíčnímu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Plzeň-Bory a byla mu také odebrána vojenská hodnost. Je nositelem polského Válečného kříže, československé medaile Za chrabrost před nepřítelem a československé vojenské medaile Za zásluhy I. stupně. Po roce 1989 byl plně rehabilitován in memoriam a povýšen do hodnosti plukovníka.

Pedagožka a farářka Marie Truncová.Zdroj: Liberecký krajMarie Truncová
* 21. 7. 1943, Praha
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.
Je českolipskou farářkou Církve československé husitské, pedagožkou a učitelkou hudby. Společně s manželem vedli českolipský dětský pěvecký sbor Sedmihlásek. Oba zpívali v Pěveckém sboru severočeských učitelů Česká Lípa. V 90. letech 20. století Marie Truncová založila soukromou základní školu Slunce. V roce 2021 byla jmenována farářkou v České Lípě. V současnosti s manželem Petrem Truncem pracuje na obnově českolipské fary a kostela Mistra Jana Husa. Společně ve farnosti pořádají výstavy, koncerty a kulturní setkání.

Pedagog Petr Trunec.Zdroj: Liberecký krajPetr Trunec
* 13. 9. 1942, Vsetín
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby.
Je pastoračním asistentem, pedagogem a učitelem hudby. Petr Trunec vedl komorní pěvecký sbor Camerata. K tomu se stal spoluzakladatelem Kruhu přátel hudby v České Lípě. Svůj život zasvětil pedagogické činnosti, hudbě a pastoračnímu působení pro církev. Se svou manželkou dokázal zajistit finanční prostředky na opravu střechy fary, obnovu elektrické instalace, stropu a střešní krytiny v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě.

Hygienik Vladimír Valenta.Zdroj: Liberecký krajVladimír Valenta
* 14. 10. 1958, Městec Králové
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky.
V roce 2001 se stal krajským hygienikem a ředitelem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Věnoval se oblasti veřejného zdraví a zdravotní politice. Bohatá byla i jeho pedagogická činnost, přednášel na zdravotnických školách a Technické univerzitě v Liberci, kde působil svého času i jako proděkan Fakulty zdravotnických studií. Během covidové krize se výrazně zasloužil o zvládnutí epidemie a zmírnění jejích dopadů na občany v regionu.