Akce se zúčastnili čeští a slovenští paraveteráni a pozván byl i brigádní generál Páleník a plukovník Mansfeld, kteří na závěr ceremonie slavnostně odhalili pamětní desku. Tento panel nese záznam o tom, že právě v Zákupech byl před šedesáti lety, dne 1. října 1947, vytvořen první elitní výsadkový útvar čs. armády s náznem Pěší prapor 71 československých parašutistů.
Útvar navazoval na bojovou činnost čs. parašutistů ve druhé světové válce a to jako příslušníků „Zvláštní skupiny D“ zvané též Comandos ve Velké Británii a také příslušníků 2. československé samostatné paradesantní brigády v tehdejším SSSR.
Největší zásluhy na vytvoření elitního útvaru měli důstojníci Ministerstva obrany Československé republiky plukovník generálního štábu Karel Paleček a major generálního štábu Rudolf Krzák.Výsadkový prapor se postupně rozšiřoval do dalších lokalit v okolí Zákup a to do Stráže pod Ralskem, kde sídlilo výsadkové učiliště a také do lokality Boreček, kde vznikla padáková stanice. Posledním místem byly Hradčany, kde měli výsadkáři svůj výcvikový prostor a letiště. Výsadkáři vždy patřili k elitním jednotkám československé armády a řídili se heslem své písně: „Paradezantní jednotky – meče armády hrot“. Náročná služba u výsadkového vojska upevnila charaktery, prohloubila vzájemná pouta všech příslušníků bez rozdílu hodnosti a zařazení.
Již zmínění veteráni nastoupili s vojenskou přesností na Náměstí svobody v Zákupech přesně ve 14.30 hodin. Vzápěti nastoupila také čestná stráž k pamětní desce, zatím zakryté plentou. Náměstím poté zazněla nejprve slovenská a poté i česká státní hymna, která některé z přítomných dohnala k slzám. Jedním z těch, kdo si naši národní píseň zazpíval společně s výsadkářskými veterány byl i hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. Akce se zúčastnil také poslanec Juraj Raninec společně s dcerkou. Po posledních tónech obou státních hymen přečetl plukovník Starý denní rozkaz č. 1 ze dne 1. října 1947. Vzápětí přečetl rovněž zúčastněný plukovník Chromek rozkaz o udělení vyznamenání. Obdrželi jej dva členové tohoto elitního útvaru. Poté byla slavnostně odhalena pamětní deska a z úst přítomných paraveteránů zazněla hymna výsadkářů. „Mé dojmy z této akce jsou velmi hluboké, chvílemi jsem byl dojat, když jsem viděl takovou soudržnost i po tolika letech,“ vyjádřil se zákupský kronikář Jiří Šimek.
Zlatým hřebem celé akce byl seskok parašutistů z Liberce, kteří se snesli na padácích přímo na zákupské náměstí Svobody. Původně se měl seskok uskutečnit na stadionu u místní základní školy, ale parašutisté sami rozhodli, že seskočí přímo na náměstí.
„Tato akce byla precizně připravená. Parašutisté byli efektní tečkou za celým programem,“ zhodnotil Jiří Jech ze Zákup.