V doslova bezvýchodné situaci se nachází jednání o otevření dosud uzavřeného výstupu z podchodu pod novými perony na vlakovém nádraží v České Lípě.

Město, České Dráhy, Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) každá instituce, která má co do činění s dořešením výstupu z nádraží směrem do průmyslové zóny v Dubici, má na věc trochu jiný pohled.

O co jde

Do plánů nového nádraží včlenilo město Česká Lípa záměr vybudovat výstup z podchodu i na druhé straně kolejiště s tím, že vybuduje navazující chodníky a výstup odkoupí. Původně měl totiž podchod končit zdí. SŽDC jakožto investor nápad města přijal. „Potom město uhradilo ještě náklady na projektovou dokumentaci výstupiště z podchodu a smluvně se zavázalo v budoucnu objekt od SŽDC odkoupit,“ říká Starostka České Lípy Romana Žatecká.

Nádraží funguje už od loňského prosince v ročním zkušebním provozu. Místo chodníku je za výstupem stále jen hlína, kterou dobrodruzi využívající samovolně vzniklou stezku navíc zanášejí k nelibosti údržby do podchodu.

Kdo za to může?

„Město nemělo v době dokončení podchodu vyřešeny majetkoprávní vztahy ve věci příslušného pozemku s Českými drahami. Proto z důvodu bezpečnosti nemohl být výstup otevřen. Zcela logicky nemůžeme provozovat podchod, který ústí na zelenou louku,“ říká mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Sice uznává, že státní podnik teprve zpracovává geometrické plány pro přípravu kupní smlouvy na prodej části západního podchodu, ale podle něj to není důvod, proč podchod nemůže být provozován. „Pravý důvod je v neschopnosti města vykoupit potřebné pozemky Českých drah a postavit přístupovou komunikaci k podchodu,“ tvrdí Illiaš.

Mluvčí tak reagoval na nedávné prohlášení starostky České Lípy Romany Žatecké, že SŽDC vůbec nepohnula s nezbytným prodejem pozemků městu, a přitom nevidí jediný důvod pro tento jejich rozvleklý postup.

„Mluvčí se evidentně vyjadřuje k problému, o kterém nic neví. Minimálně zjevně netuší, že tím, kdo drží bobříka mlčení, je právě SŽDC jako majitel stavby. Ocenila bych, kdyby si nejprve zametl před vlastním prahem,“ odpovídá Romana Žatecká.

Čekají na odpověď

Starostka České Lípy zároveň uvádí, že město poslalo 22. února letošního roku žádost na České dráhy ohledně odkoupení pozemku u výstupu z podchodu a dalších pozemků, na nichž by byly vybudovány cesty, které na podchod navazují. Dva týdny nato přidalo žádost alespoň o dočasný pronájem, aby bylo možné na místě vybudovat alespoň provizorní přístupové cesty.

Na odpovědi prý ale město čekalo marně. „Neodpustím si poznámku, že by si nejprve měli udělat pořádek na SŽDC a ČD a teprve až poté poukazovat na jiné,“ říká Žatecká.

Už na tom prý dělají

České dráhy už prý o záměru pozemky městu prodat rozhodly. „O schválení prodeje byla na konci srpna telefonicky informována pracovnice odboru majetku města,“ tvrdí mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová s tím, že se podnik dotazoval České Lípy, zda si objedná oddělovací geometrický plán pozemků. „Město tuto možnost nevyužilo,“ podotýká Pistoriusová.

Mluvčí zároveň ujišťuje, že z jejich strany pokračování záměru neustalo. Regionální správa majetku Českých drah vyhlásila 30. srpna výběrové řízení na zpracovatele geometrického plánu. „Po dohodě všech zainteresovaných stran a geodetické firmy byl stanoven termín zaměření geometrického plánu na 3. října,“ uvádí Pistoriusová s tím, že o tomto termínu informovalo město, aby zaměřování geometrického plánu mohli být případně účastni i jeho zástupci.

Celé se to jeví tak, že i přes malou součinnost zainteresovaných stran, se celý záměr, který v budoucnu ušetří mnoha chodcům více než kilometr chůze, posouvá alespoň pomalu kupředu.