Ke své obci doslova přirostli. Starostové, kteří mají důvěru občanů svých obcí už více než dvacet let, se sešli v sobotu v Praze na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Bylo mezi nimi i několik starostů z Libereckého kraje. Od ústavních činitelů obdrželi ocenění za svou dlouhotrvající službu. Pamětní listy jim předal a poděkování vyslovil místopředseda Senátu Jiří Šesták.

„Za to, jak věrně slouží svým obcím, městysům a městům, přes veškerá úskalí, které tato služba přináší, jim patří naše úcta,“ uvedl při té příležitosti Šesták.

Akce navázala na stejný ceremoniál z loňského září, kdy si pro ocenění přišla víc než stovka starostů. „Jen pro srovnání, za tu dobu, co je každý jeden z vás starostou, bylo 20 ministrů zdravotnictví, 17 ministrů dopravy, 15 ministrů kultury,“ řekl Šesták během ceremoniálu.

Už vloni na podzim obdrželi za Liberecký kraj ocenění například starostové Josef Kucin z Jiřetína pod Bukovou nebo Věra Mužíčková z Plav. V sobotu si ocenění převzala také starostka Blíževedel Romana Dvořáková a starosta Kravař Vít Vomáčka. Ten bez přestání úřaduje už od roku 1991.

„Byla to doba, kdy jsme tam šli s ideály a vizemi, jak budeme spravovat ty územně správní celky. Ale postupně se toho nabaluje tolik, že v podstatě žádná samospráva moc neexistuje,“ řekl během svého proslovu před Senátem Vomáčka, který si během slavnostní chvíle neodpustil ani charakteristickou zábavnou poznámku. „Tehdy jsem měl krásné černé vlasy, jako zde přítomná pracovnice Senátu, a dneska jsem dopadl jak…,“ podotkl směrem ke své dnešní vlasu prosté lebce.

Z ocenění má radost a chystá se ho, podobně jako další starostové, vystavit zarámované na čestném místě. „Je skvělé, že někdo přijde a řekne děkuju. To se v dnešní společnosti už moc nenosí,“ dodal.