Stovky olší a jasanů podél řeky Ploučnice na Českolipsku, ale také na Liberecku a Děčínsku, umírají nebo už úplně uschly. Stromy, které plní funkci takzvané stabilizace toku v krajině, a brání tak rozsáhlým záplavám, napadly dva různé druhy houbovitých parazitů.

Vážnou situací se už zabývá českolipský závod Povodí Ohře. Umírající stromy bude letos a na jaře příštího roku nahrazovat novými díky dotaci z operačního programu EU.

Umírání olší způsobil invazivní parazit phytophthora alni. Nebezpečná houba, která nemá český název, je příčinou takzvané krvácivé rakoviny olší a vede k hromadnému chřadnutí těchto stromů.

„Olše podél Ploučnice ubyly razantním způsobem. Zůstala jen torza, narazíte maximálně na suché jedince," popisuje Jiří Klíma z českolipského závodu Povodí Ohře. „Parazit se vodivými pletivy olše dostává do báze kmenu a ucpává ho. Olše tak není zásobená živinami a za jedno vegetační období jednoduše uschne."

Mrtvá Ploučnice • na břehu řeky umírají olše a jasany                                       • phytophthora alniinvazivní parazit houbovitého charakteru, který napadá olše. V Česku se objevil po 50 letech, problémy s ním má Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Šířeníjeho ohnisek zřejmě pomohla povodeň v roce 2002. • chalara fraxineaparazit, který napadá jasany, jeho spóry se šíří vzduchem • na podzim 2013 a na jaře 2014 bude podél části Ploučnice probíhat náhradní výsadba stromů a keřůza usychající olše a jasany. Projekt dotuje EU.

Chřadnutí olší podél řeky Ploučnice zjistili vodohospodáři poprvé už před deseti lety. Z jejich popudu pak odborníci zkoumali jeho příčiny a případem se začal zabývat výzkumný ústav Silva Taroucy v Průhonicích.

„Ukázalo se, že stejný problém ve stejné době začalo řešit také Povodí Vltavy. Po povodni v roce 2002 zjistili úhyn olší. Má se za to, že v rybničních soustavách v jižních Čechách byla ohniska tohoto parazita a díky povodni se dostala i do tekoucích vod. Podobný scénář mohl být na Ploučnici, která je také povodňově aktivní a navazuje na sebe rozsáhlé území," míní Klíma.

Phytophthora alni ale není jediný problém břehových porostů Ploučnice. Ten další nese název chalara fraxinea a způsobuje odumírání a chřadnutí jasanů. „Chalara je chladnomilná, ale paradoxně napadá letorosty jasanu. Protože se rozmnožuje vzdušnými spórami, jsou nejvíce ohrožené jasany v koridoru proudění vzduchu," popsal Jiří Klíma.

Podle něj stálo Povodí Ohře kvůli atakům parazitů před vážným problémem. „Řešili jsme, čím odumírající stromy nahradit a jak. Kdybychom je vykáceli a odstranili bez náhrady, tak destabilizujeme tok, který začne migrovat a budeme řešit rozsáhlé záplavy," upozornil vodohospodář. „Náhradní výsadby ale bývají problematické tam, kde jde o soukromé pozemky. Otázkou také bylo, čím olše a jasany nahrazovat."

Pilotní projekt brzy odstartuje

Povodí Ohře kvůli náhradní výsadbě a řešení invaze parazitů podél Ploučnice úspěšně požádalo o dotaci z operačního programu EU Životní prostředí. Od podzimu letošního roku se má začít realizovat pilotní projekt náhradní výsadby od Starého Šachova až po Stružnici na Českolipsku. Celá akce má stát v řádu milionů korun.

Charakteristická barva čerstvých znaků napadení parazitem na kůře stromu. Podle tohoto znaku se chorobě říká krvácivá rakovina.„Je to finančně náročná akce už proto, že sadebním materiálem musí být odrostky, tedy už velké stromky, u kterých se cena za jeden kus pohybuje ve stovkách korun. Podmínkou projektu je navíc pětiletá následná péče o výsadbu. Dva roky se bude platit z dotace, další tři roky z rozpočtu Povodí Ohře," nastínil Jiří Klíma.

Náhradní výsadbu má předcházet kácení a odstraňování uschlých stromů. Protestů ekologických iniciativ se kvůli tomu státní podnik neobává. „Není to žádná bezhlavá akce. Bavíme se o citlivé probírce. Postupujeme v duchu toho, co příroda potřebuje," říká Klíma.

Povodí Ohře už požádalo o dotaci také na další dva projekty, které se ale přímo netýkají Ploučnice, ale jejích přítoků na Českolipsku Svitávky a Panenského potoka, kde je invaze parazitů podobná jako na Ploučnici.

V prvním případě jde o projekt na náhradní výsadbu v oblasti Lindavy a Velenic, ve druhém případě se náhradní výsadba týká území od Pertoltic pod Ralskem až po Brniště.

Problémy u stromů má celá Evropa

Kromě Povodí Ohře a Povodí Vltavy už s problémem houbovitých parazitů u břehových porostů pracuje také Povodí Labe.

Výzkumný ústav Silva Taroucy mapuje výskyt phytophtory alni v celé České republice. O parazita se už zajímají také Lesy ČR a jednotlivé obce. „Je tu hrozba invaze, která by mohla být zásadní pro celou krajinu," míní Klíma.

Chalara, napadající jasany, zatím zasáhla zejména oblast někdejších Sudet a severní Moravu. V Lužických horách, v oblasti Mařenic a Mařeniček na Českolipsku, nyní probíhá výzkumný projekt týkající se tohoto parazita.

Jejich výskyt se neomezuje jen na Českou republiku, problémy má řada zemí Evropy a tam, kde se s parazitem zatím nepotýkají, mají velké obavy. „Třeba krajina Švýcarska je hodně postavená na jasanech. Pokud tam dorazí chalara, tak Švýcarsko může přijít o většinu lesů," míní Klíma.

Uschlé olše na břehu řeky, napadené houbovitým parazitem phytophtora alni.Nový život na břehu Ploučnice Stromy a keře, které mají nahradit umírající olše a jasany. Výsadba bude probíhat letos na podzim a na jaře 2014. • Stromy: vrba křehká a vrba bílá, topol černý, střemcha hroznovitá, javor klen a javor mléč, lípa srdčitá a lípa velkolistá, habr obecný, dub letní, jilm horský a jeřáb ptačí • Keře: brslen evropský, krušina olšová, vrba košíkářská, kalina obecná, zimolez pýřitý, vrba jíva a vrba trojmužná, svída krvavá, líska obecná, ptačí zob, vrba ušatá a vrba nachová.