Zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelů na internetových stránkách Česká Lípa nebude. Odpověděla tak na iniciativu zastupitelky Jitky Lukáškové.
„Materiály, které dostáváme jako podklady pro jednání zastupitelstva, by bylo dobré zveřejnit na webových stránkách města. Občané by tak věděli, o čem se bude jednat,“ požádala Jitka Lukášková.
Starostka Hana Moudrá slíbila, že osloví ministerstvo vnitra, zda je možné dávat materiály na webové stránky a odpověď předá všem zastupitelům.
„Zveřejňování pracovních materiálů není povinné, obecním úřadům tuto povinnost neukládá žádný zákon. Jedná se o materiály pracovní, které často obsahují údaje, které podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,“ zdůvodnil odmítnutí tajemník Jan Hladonik.
„Rovněž tak některé z nich mají další vazby, které by bylo obtížné zapracovat do důvodových zpráv, proto jsou tyto informace poskytovány zastupitelům až přímo na zasedání,“ argumentuje tajemník.
Doporučil občanům, aby se obrátili na svého zastupitele, který má včas a kompletně materiály k dispozici, anebo přímo na městský úřad. Ten naplňuje literu zákona č. 106/1999 Sb. a na požádání občana je informace, pokud to zákon umožňuje, poskytnuta. „V tomto případě však musí být vždy odfiltrovány osobní údaje,“ zdůraznil tajemník.
Jediným krokem je rozšíření pozvánky za jednání zastupitelstva. Ta bude obsahovat konkrétnější údaje, například nejen obecné „prodeje“, ale konkrétní čísla pozemků a podobně.
Jedním z měst, kde už k tomuto kroku přistoupili, je Liberec. Původně šlo o návrh opozice, ale koalice s jeho schválením neměla problém. Chtějí, aby rozhodování zastupitelstva bylo transparentní a zastupitelé i občané měli přístup k maximu informací. Proto podklady k jednání umisťují na webové stránky.
Liberec se svým přístupem řadí podle průzkumu Deníku na první příčky mezi města, která směřují k otevřené komunikaci mezi občany a radnicí. Liberecká veřejnost i zastupitelé tuto formu otevřeného sdělování informací vítají a hojně využívají.

Další zprávy z regionu najdete zde