Zelená a zlatá převládají na znaku a vlajce, historicky prvních oficiálních symbolech nejjižnější obce regionu Blatců. Návrh znaků, jejichž podobu si vybrali sami obyvatelé, odkazuje na hrad Houska i na tradici pěstování chmele v této oblasti.

„Nové symboly představíme tuto sobotu na Anenské zábavě. Tedy jejich návrhy, neboť nás ještě čeká jejich finální schvalování v poslanecké sněmovně. Teprve poté necháme znak i vlajku vyrobit," říká starostka Blatců Jindřiška Gabrielová Peprná.

Většina obyvatel Blatců, ale i dalších osad Houska, Tubož, Blatečky, Beškov a Konrádov, už symboly zná. „Původně jsme měli několik návrhů, které si mohli lidé prohlédnout ve vývěskách a sami hlasovat, který se jim zamlouvá nejvíce. Zastupitelstvo poté schválilo vítězný koncept," uvádí starostka.

Věž a koruna

Dominantu znaků tvoří zlaté cimbuří, symbol hradu Houska, a černé skřížené ostrve. „Ty odkazují na rod (Berků) z Dubé, pozdější vlastníky hradu, z nichž někteří se psali přímo z Housky, například Hynáček z Housky, nebo Jindřich Berka z Dubé a z Housky. Zlatá koruna nad cimbuřovou věží pak vyjadřuje nejstarší historii hradu jakožto královského majetku," vysvětluje Jan Tejkal, heraldik a vexilolog, který vytvořil už desítky symbolů pro obce v celé zemi.

Na symboly se dostal i motiv chmele v podobě dvou zlatých šištic. V tomto případě autor vyházel především z historické vesnické pečeti místní části Konrádov. „Otisk pečeti v Eichlerově topografické sbírce v Archivu Národního muzea v Praze z první poloviny 19. století zobrazuje mimo jiné z půdy vyrůstající kůl obtočený chmelovým stonkem. Informace o pěstování chmele uvádí historické prameny i u dalších současných místních částí obce," dodává Jan Tejkal.

Ani počet chmelových šištic na znaku a vlajce není náhodný. Odkazuje na historická panství, ke kterým vsi náležely. Beškov, Houska a Blatce byly součástí panství Houska, osady Blatečky, Konrádov a Tubož patřily k panství Stránka.

Znak a vlajku obce Blatce schválil v polovině července výbor poslanecké sněmovny pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Právo užívat obecní symboly pak uděluje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na základě doporučení výboru. „Až budeme mít symboly vyrobené, určitě přichystáme nějakou slávu," slibuje starostka Blatců.

Z historie…• První zmínky o obci Blatce jsou z počátku 15. století, kdy patřila k Housce. Blatce se podle zdejší půdy původně nazývaly Bláto
• Ještě začátkem tohoto století užívalo německé obyvatelstvo pomístního jména Tschihadel.
• Obec Blatce dnes tvoří tři katastrální území, Blatce, Houska a Tubož,a šest místních částí, Beškov, Blatce, Blatečky, Houska (se základními sídelními jednotkami Dolní Houska a Horní Houska), Konrádov a Tubož. Historicky se jedná o vsi a jejich osady, které se nejprve uváděly jako příslušné ke hradu Houska a posléze jako součásti panství Houska (Beškov, Blatce, Houska) a panství Stránka (Blatečky, Konrádov, Tubož).