„Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání jedenáctiletých až patnáctiletých žáků v přírodovědných předmětech. Konkrétně se jedná o posílení praktické a laboratorní výuky, která je v současnosti i s ohledem na řadu objektivních důvodů, například přísné bezpečnostní normy, nedostatečná. Dalším cílem je prohloubit zájem žákyň a žáků o přírodovědné předměty. Jde o poměrně rozsáhlý projekt, jak z hlediska nákladů, tak i působnosti,“ uvedl Martin Ditrich, ředitel Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Celková výše nákladů na projekt je téměř 12,7 milionu korun a aktivity budou probíhat v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Jihočeském kraji.

Metodika projektu má být pilotně otestována v rámci diskuzních školení s aprobovanými učiteli a v reálné výuce na 20 základních školách a osmiletých gymnáziích. Žákyním a žákům budou představeny vědecké osobnosti, které mimo své vědecké pracovní nasazení mají i své koníčky, rodiny a sny.

„Celkem bude v práci s metodikami proškoleno 400 učitelů a s kouzlem bádání seznámeno cca 6 000 žákyň a žáků. Jako informační a diskusní platforma bude vytvořen portál „Čtyřlístek“ později se počítá také se zeměpisem. Jako názorný doplněk všech tří metodik budou vytvořeny tři dvacetiminutové filmové dokumenty,“ doplnil Ditrich.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Mimo Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, které je řídící organizací, se na projektu podílí čtyři partneři. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., České Budějovice, Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s., Praha, Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., Pardubice a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha.