Ze všech koutů Českolipska se v úterý sjelo do krajského města osm učitelek, aby převzaly ocenění za přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji a dlouhodobou pedagogickou činnost. Hejtman Martin Půta u příležitosti Dne učitelů vyznamenal celkem dvacítku pedagogů z celého kraje. Slavnostní setkání, na kterém zazpíval také novoborský sbor Skleněnky, se letos konal už po dvanácté.

Přítomni byli také starostové měst, ředitelé škol a rodinní příslušníci, přátelé a známí oceněných.

Oceněné z Českolipska

Lenka Tulková• 22 let je členkou pedagogického sboru Gymnázia v České Lípě, kde vyučuje přírodovědné předměty. Připravuje žáky na biologické, ekologické a matematické olympiády a soutěže.
• Od roku 2002 vede přírodovědný kroužek Ekokřečci, který reprezentuje školu v ekologické soutěži „Zlatý list". Během 12 let existence kroužek jedenáctkrát postoupil do národního kola.
• Se studenty se účastní nejrůznějších úklidových akcí v přírodě, sázení stromků, likvidace náletových dřevin či přenosu žab.

Hejtman Martin Půta a Jiřina Jelínková z Nového Boru.Jiřina Jelínková• Působí v základním školství na Českolipsku od roku 1984 pracovala v Mimoni, v České Lípě a od roku 1990 je v základní škole Generála Svobody v Novém Boru, kde od roku 2010 zastává funkci ředitelky školy.
• Pod jejím vedením se škola zapojuje do mnoha projektů a úspěšně využívá nabídky rozvojových programů k získání finančních prostředků na podporu vzdělávání projekty Škola v pohybu, Centrum podpory inkluzivního vzdělávání „Most" a další.

Věra Syslová• Vyučuje tělesnou výchovu, německý a ruský jazyk v základních školách České Lípě. Od roku 1990 v ZŠ Šluknovská.
• Je výchovnou poradkyní školy.
• Sama je aktivní sportovkyní, která má ráda vysokohorskou turistiku, cyklistiku, běžky, takže svým osobním příkladem předává dětem již 35 let vztah ke sportu.
• Výrazně se podílí na sportovním dění školy, pořádá lehkoatletickou olympiádu, spoluorganizuje turnaje, lyžařské výcviky či turistické akce.

Radovana Jiříková• Od roku 1993 pracuje v mateřské škole při nemocnici v České Lípě v současné době na pozici vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy Šikulka.
• Práce s často se měnícím kolektivem hospitalizovaných dětí je rozmanitá a zároveň velmi náročná.
• Díky dlouholeté znalosti prostředí a vstřícné spolupráci s nemocničním personálem pomáhá dětem zvládat stres z neznámého prostředí, vyšetření a lékařských zákroků.

Liberecký kraj ocenil 20 pedagogů.

Vlasta Nováková• Nastoupila do školství v roce 1974, od roku 1977 pracuje jako učitelka v Základní škole U Lesa v Novém Boru.
• Po celou dobu své pedagogické praxe byla žáky a rodiči uznávána jako spravedlivá a přívětivá učitelka, jejímž cílem a zájmem bylo předat žákům maximum znalostí a dovedností.
• Učí český jazyk a francouzštinu.
• Díky ní škola navázala partnerské vztahy Nového Boru s francouzským městem Aniche. Pořádala výměnné pobyty.

Jaroslava Kroupová• V základních školách na Českolipsku působí již 35 let začínala v Mimoni, prošla školami v České Lípě a Zákupech, a od roku 2008 působí v základní škole v Kravařích.
• Stala se mimořádnou metodickou autoritou předmětů matematika a zeměpis. Je vždy připravena pomoci novým či začínajícím kolegům, a to nejen v oblasti její kvalifikace.
• Přistupuje k žákům lidsky a s pochopením.

Věra Kušnieriková• Svoji pedagogickou činnost zahájila v roce 1971 v Dětském domově v Dubé, od roku 1975 pracuje v mateřské škole v Horní Polici na Českolipsku, z toho přes třicet let jako ředitelka.
• Po celou dobu s usilovným pracovním nasazením rozvíjela školu v mnoha oblastech dařilo se jí získávat finanční prostředky z jiných zdrojů, které využívala k modernizaci školy či vybudování školní zahrady.
• Zapojuje se do společenských akcí v obci Horní Police.

Světlana Vítečková• Pracuje v základních školách na Českolipsku od roku 1978. Poslední roky v Základní škole a Mateřské škole Jestřebí.
• Po celou dobu pedagogického působení se specializuje na český jazyk a občanskou výchovu.
• Ve škole se aktivně podílela na stanovení vize a vzdělávací filozofii školy. Pravidelně připravuje společné školní programy mimoškolních akcí pro žáky a pravidelná společenská setkání s rodiči a veřejností. Školu, vzdělávání a region propaguje v tisku a na veřejných akcích.