Smyslem každoroční akce je především podpořit zavádění dopravní výchovy v dětských domovech pro znevýhodněné děti, které jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. V Sosnové pak sbíraly body ve slalomu na kole, koloběžkách, došlo ale i na teorii.

Na jednotlivých stanovištích se děti učily zdravovědě, ale řešily také otázky týkající se dopravních situací.

Akci tradičně zaštítilo pracoviště BESIPu Libereckého kraje, ve spolupráci s Dětským domovem Dubá Deštná, Policií České republiky, Městskou policií Česká Lípa, autodromem Sosnová i dalšími partnery.

Významným organizátorem byli tradičně motorkáři s dobrým srdcem, družina Rytířů silnic Libereckého kraje, díky jejichž bohatému doprovodnému programu se pobavily nejen děti, ale i dospělí.

Přítomné uvítal na autodromu vévoda ze sedla bujného oře, symbolicky pojedl chléb, sůl a uzeninu, v pohádkovém duchu se pak vítal s významnými hosty a nakonec představil jednotlivá soutěžní družstva. Mezi nimi nechyběly děti z dětského domova v Krompachu nebo Dubé-Deštné, kam Rytíři pravidelně jezdí.