Prozkoumává je historik českolipského muzea Tomáš Cidlina. Ten potvrdil, že má k dispozici fragment novin s výtisky reklam přibližně z roku 1920. Stavební výkres půdorysu budovy, kde je již nečitelný nadpis nahoře na výkresu: „Jednalo se ale o dům, který měl zároveň v přízemí vedle příslušného zázemí lékařskou praxi. Dům na výkresu neměl souvislost s budovou divadla, půdorysy si neodpovídají. Výkres datován také do zhruba roku 1920,“ uvedl Cidlina.

Největší část objeveného listinného celku tvoří koncepty korespondence s okresním soudem v České Lípě, dále se soudy v České Kamenici a Litoměřicích, Dubé a městským úřadem v České Lípě. Podle historika a badatele se poměrně rozsáhlá agenda týká různých záležitostí a různých obyvatel České Lípy, většinou majetkového rázu.

Jiráskovo divadlo v České Lípě zkoumají i archeologové.
Divadlo v Lípě vydává svá tajemství. Odborníci se radují ze středověkých objevů

Řeší se zde vlastnictví budov, povolení k nakládání s majetkem, zastoupeny jsou potvrzení o splacení dlužné částky, kupní smlouvy, věcná břemena a jiné dohody a smlouvy. Zastoupeny jsou též návrhy žalob, soupisy majetku a návrhy poslední vůle. Zpravidla se jedná o koncepty písemností a oficiální korespondence s úřady. „Na těchto konceptech není uvedeno jméno právnické kanceláře či advokáta, který papíry vyhotovoval. Písemnosti nemají evidentně spojitost s činností divadla nebo tělovýchovnou jednotou (Turnverband) která dnešní divadlo původně jako tělocvičnu postavila,“ zdůraznil Tomáš Cidlina.