Duté a prázdné lastury pokrývají v posledních dnech dno vypuštěného Novozámeckého rybníka na Českolipsku. Unikátní oblast, která je národní přírodní rezervací, ptačí oblastí i významnou lokalitou v rámci evropské soustavy Natura 2000, zažívá pohromu.

Na dně rybníka uhynuly tisíce chráněných škeblí rybničných. Zůstavají po nich jen prázdné, mrtvé schránky. Škeble doplatily na chybu, za kterou zřejmě může státní Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Ochránci přírody totiž škeble ponechali v rybníce i poté, co se zkomplikovala rekonstrukce jeho hráze. Z bezpečnostních a technických důvodů musela voda zůstat i nadále vypuštěná. A škeble se na suchém dně staly snadnou potravou volavek, které se jimi živí.

„Měli je sesbírat a přemístit jinam, do jiného nevypuštěného rybníka nebo alespoň potoka. Tak by je zachránili,“ říká zoolog Miroslav Honců z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. „To se ale nestalo. V bahně tam teď leží na pět tisíc kusů prázdných schránek.“

Podle Honců vznikly velké škody. „Těžko napravitelné. Lidé z AOPK nechali přírodu napospas, ta se ale nemůže bránit,“ říká zoolog.

Vypuštění Novozámeckého rybníka, známého jako „ptačí rezervace“, má podle něj i další dopady. Ptáci, a mezi nimi i vzácné druhy, kteří se tu chtěli tak jako každý rok uhnízdit, odlétají jinam, většinou na jiné rybníky na Českolipsku. „Například zvláště chráněný a silně ohrožený bukač velký. Normálně hnízdil na Novozámeckém rybníce, teď už tam není,“ popisuje Honců. „Když byl Novozámecký rybník úplně vypuštěný naposledy, v roce 1997, bukače velkého jsme v této lokalitě také ztratili a trvalo dalších pět let, než se vrátil.“

Bez vody je nyní Novozámecký rybník v Zahrádkách u České Lípy. Doplatily na to tisíce škeblí, které uhynuly.

Orgány ochrany přírody odmítají, že by situace byla vážná. „Není tak tragická, jak ji chce někdo prezentovat,“ tvrdí Bohumil Fišer, šéf odboru péče o přírodu a krajinu v AOPK. Agentura se podle něj situací na Novozámeckém rybníce intenzivně zabývá.

„Jsme v rybniční oblasti. To, že se ptáci uhnízdí na jiném rybníce, neznamená, že si příští rok nenajdou cestu opět na původní rybník,“ upozorňuje také vedoucí Správy CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek.

Pokud jde o škeble, CHKO o škodách, které na Novozámeckém rybníce vznikly, ví. „Tam je to zcela evidentní,“ přiznal Pořízek.. „Dnes od nás také odešel dlouhý dopis na naše ústředí, aby se celá situace významně urychlila.“

Problém je v porušené hrázi vzácného rybníka. Její rekonstrukce se musela přerušit. „Chtěli jsme ji odložit na další rok a rybník mezitím napustit. Ukázalo se ale, že z technických a bezpečnostních důvodů není napuštění možné. Teď řešíme, co dál,“ vysvětlil Bohumil Fišer.

Podle něj jsou dvě varianty. Buďto se v rekonstrukci bude znovu pokračovat, anebo se do hry dostane varianta, že oprava hráze se přeruší a Novozámecký rybník bude napuštěný jen zčásti. To je ale problematická varianta, při protržení hráze by se totiž voda z rybníka mohla vylít na domy v obci Zahrádky.

Novozámecký rybník je chráněnou rezervací už od roku 1933 a patří mezi nejvzácnější přírodní oblasti v severních Čechách. Kromě Natury 2000 je také součástí takzvané Ramsarské úmluvy, která chrání nejvýznamnější světové mokřady, významné pro ochranu ptactva. V Česku je takových oblastí jen dvanáct, dvě z nich jsou na Českolipsku, kromě Novozámeckého rybníku ještě Břehyňský rybník.

Michael Polák