S přispěním dětí z místní mateřské a základní školy a jejich rodičů nechala obec vysadit jedenáct nových stromů na místo původní aleje, vedoucí od školy k rybníkům.

„Původní stromy v aleji jsme letos na jaře pokáceli. Bylo to nutné, stromy byly ve špatném zdravotním stavu," popisuje starostka Volfartic Marie Bernátová. „Už když se kácelo, podali jsme žádost o nadační příspěvek na vysázení nových stromů."

Žádost Volfartických byla úspěšná. Z Nadace ČEZ získala na obnovu aleje 71 tisíc korun, celkové náklady na akci byly necelých 93 tisíc.

Podpora alejí

Volfarticím pomohlo, že se Nadace ČEZ v rámci svého grantového programu Stromy začala od roku 2013 zaměřovat právě na podporu alejí a stromořadí. S výběrem projektů nadaci pomáhal i známý botanik Václav Větvička.

Nadační příspěvek získaly desítky obcí, vysadilo se přes dva tisíce stromů. Zatímco někde vznikly ovocné aleje tvořené švestkami, jabloněmi či hrušněmi, jinde vysázeli tradiční zástupce lesů v podobě buků, dubů a javorů, nebo jako ve Volfarticích došlo na „národní" lípu srdčitou.

„Podpora výsadby alejí měla a má neuvěřitelný ohlas. Hlásí se nám desítky obcí a měst s nápady na obnovu alejí v místech, kde dříve historicky existovaly, ale postupně bohužel vymizely," doplnila Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.