Rozhodnutí je pravomocné, kraj musí pokutu zaplatit během dvou měsíců. Kraj se sice může ještě bránit správní správní žalobou u Krajského soudu v Brně, ta ale nemá odkladný účinek vůči povinnosti zaplatit pokutu.

V polovině prosince loňského roku uzavřel Liberecký kraj napřímo smlouvu se společností ČSAD Česká Lípa. Týkala se dopravní obslužnosti v regionu Českolipska a byla na přechodnou dobu dvou let. Mezitím se chtěl kraj připravit na vypsání soutěže, do které by se mohlo přihlásit více firem, nebo chtěl kraj vytvořit vnitřního dopravce, kterým by daný region obsluhoval. ÚOHS tento krok označil za přestupek a uložil kraji pokutu. S výší pokuty však Liberecký kraj nesouhlasí, je podle něj nepřiměřená a bezprecedentní.  

„Obvykle se finanční částka pohybuje v řádech desítek tisíců korun, nikoli milionů, jak je tomu v našem případě. Využijeme všechny dostupné prostředky pro hájení zájmů Libereckého kraje a budeme krajské radě doporučovat dále se bránit prostřednictvím správní žaloby,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták s tím, že budou také žádat o odklad zaplacení vymezené částky.

Z výročních zpráv ÚOHS za rok 2018 vyplývá, že za celý rok bylo za veřejné zakázky uloženo v prvním stupni 89 pokut v celkové výši 7 764 500 korun. O rok později se souhrnná částka uložených pokut v prvním stupni vyšplhala na 11 166 000 korun v 91 rozhodovaných případech.

„Předseda ÚOHS Petr Rafaj ve funkci končí na základě dlouhodobého tlaku neziskových organizací, několika krajů České republiky i žádosti premiéra a vicepremiéra . I přesto nevyužil možnost a nenechal rozhodnutí na novém předsedovi. Myslíme si, že rozhodnutí je v zájmu jisté dopravní společnosti, se kterou má předseda Petr Rafaj podle veřejně dostupných informací nadstandardní vztahy,“ uvedl hejtman Martin Půta. Podle něj je celá věc součástí snahy o ovládnutí 300 milionů, které Liberecký kraj vydává na autobusovou dopravu.

Petr Rafaj nedávno sám rezignoval, odstoupit z funkce předsedy ÚOHS by měl k 1. prosinci. Během toho vyzval Půtu, aby rezignoval na funkci hejtmana. Jako důvod uvádí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že Liberecký kraj nakoupil akcie autobusového dopravce ČSAD Liberec nezákonně. „Jsem rád, že se potvrdilo, že úřad rozhoduje nestranně a podle zákona,“ dodal Petr Rafaj.

ČSAD Česká Lípa dlouhodobě zajišťuje veřejnou dopravu na Českolipsku, ročně přepraví 2,9 milionu cestujících. Liberecký kraj se s firmou dohodl na ceně 38,36 koruny za kilometr, což je ve srovnání s dalšími dvěma dopravci BusLine a ČSAD Liberec nejlevnější.