Většina majitelů v zimním období tyto objekty dlouhodobě neobývá a ani nenavštěvuje. Zevrubnou prohlídkou zjišťovali, zda chaty nenesou stopy po násilném vniknutí, a to zejména v okolí okenic a dveří, a nebo zda nejsou násilně otevřeny přilehlé přístavky a kůlny. Policisté ověřili stav víc jak stovky objektů, zanechali majitelům za dveřmi informační leták o preventivní kampani obsahující informace o hlavních zásadách prevence před vloupáním i informaci o možnosti využití mobilní aplikace.

„V případě, že by policisté zjistili závažné nedostatky v zajištění nějakého objektu, kontaktovali by jeho majitele a informovali ho o tom. Na Bílém kameni ale bylo v pátek vše v pořádku,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.