V několika místních firmách vypomáhají s nedostatkem zaměstnanců už řadu let cizinci. V některých fabrikách tvoří značnou část pracovníků. Na otázku, jestli jsou zde tito lidé legálně, se nedávno zaměřila police s celníky.

„Cílem policejní akce bylo odhalit porušení povinností cizinců, které jim ukládá zákon o pobytu cizinců, a odhalení případů nelegálního zaměstnávání a nelegálního pobytu na území České republiky," uvedla Vladimíra Šrýtrová, tisková mluvčí policie Libereckého kraje.

Pracovníci z Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort se spolu s celníky a kolegy z Oblastního inspektorátu práce zaměřili na kontrolu provozovny ve Stráži pod Ralskem. Ta se zabývá výrobou autopotahů pro automobilový průmysl.

Mongolci jsou precizní

Provozovna je specifická tím, že zaměstnává převážně občany mongolské státní příslušnosti. Podle vyjádření jejího personálního ředitele je tomu tak proto, že práce je zde náročná a cizinci mongolské státní příslušnosti jsou na nii velice šikovní a precizní.

„Během kontroly se ukázalo, že v provozovně se snaží mít veškeré náležitosti ohledně zaměstnávání cizinců v souladu se zákonnými normami. V době kontroly se nacházelo na pracovišti 59 cizinců převážně mongolské národnosti," popsala Šrýtrová. Policisté zkontrolovali všech 59 osob, mezi kterými byly i občané Ukrajiny a jeden občan Bulharska. Uložili pouze jednu blokovou pokutu dle zákona o pobytu cizinců ve výši sto korun.

„Z pohledu cizinecké policie můžeme konstatovat, že s cizinci mongolské státní příslušnosti z hlediska oprávněnosti pobytu a výkonu zaměstnání nejsou zásadní problémy," dodala policejní mluvčí.

Výrobní závody vykrývají nedostatek místních zaměstnanců právě prostřednictvím zahraničních dělníků. Nejčastěji z Makedonie, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, ale i ze Slovenska. Nic jiného firmám často nezbývá. Mají nasmlouvané množství výrobků, které musejí dodat, a bez dostatku lidí je nedokáží vyrobit.

Nemohou si zvyknout

Někteří místní si na kolegy cizince v práci zvykli hned, jiní je stále pozorují. „Mám tady spousty kolegů, kteří se mnou sedí při jídle a normálně mě berou, jiní na mě ale stále zvláštně koukají. Je to divný pocit," říká Andrei, který přijel do České Lípy za prací už před pěti lety.

Na začátku loňského roku cizince, kteří přijeli do České Lípy pracovat a ubytovali se v objektu Kahan na sídlišti na Ladech, dokonce někteří lidé považovali za uprchlíky. Deník však tuto informaci vyvrátil. „Jedná se o agenturní pracovníky závodů IAC, Johnson Controls a Trimco, kterým smluvně poskytujeme ubytování na základě potřeby jednotlivých továren," uvedl loni spolumajitel objektu Marek Pošta s tím, že tito hosté jsou zpravidla slušnější než v Kahanu rovněž ubytovaní neplatiči nájemného. „Ano, stalo se, že Makedonci vyhodili nějaký odpad z okna, ale to jsme okamžitě uklidili. Staráme se, aby vše probíhalo v klidu a nikoho jsme neobtěžovali," dodal Pošta.

Samotní cizinci se obyvatelům v České Lípě tehdy nedivili, že mají místní zvláštní pocit. Uznali, že když přijede autobus plný lidí, tak to vypadá, jako by se jednalo o uprchlíky, a dodali, že jsou zde jen na určitý čas. „Pracuji v Johnsonu, měli málo zaměstnanců, tak si zavolali nás. Střídáme se tu v turnusech, ten můj zrovna končí, v neděli bych měl jet domů," uvedl loni George z Rumunska.