Letní tábor s názvem Huberťákem po Libverdě absolvovalo na tři desítky dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 14 let. Na chalupě Piktych mohly děti po dobu 10 dnů zažít mnoho zajímavého a často i poučného. Program byl opravdu pestrý.

S velkým úspěchem se setkaly ukázky práce psovodů, nechyběla přednáška o sebeobraně či ukázka policejní techniky a výstroje. Během pobytu nechyběla ani zábava, kdy děti navštívil i kouzelník. Policisté pro ně připravili stezku odvahy a noční hru.