Pomoc, kterou nasbírali novoborští dobrovolní hasiči a obyvatelé Nového Boru, dorazila na místo určení. Stala se jí obec Bernartice na Novojičínsku.
Bernartice mají 930 obyvatel a ničivá povodeň se tudy prohnala již vícekrát. Jak ale líčí starosta Mojmír Michálek, katastrofu lze nazvat božím dopuštěním. Bernartice jsou nejpostiženější obcí Novojičínska.

Obec je bez vody a kanalizace, má zničené komunikace a prakticky každých několik minut přichází za starostou někdo z místních obyvatel se žádostí o pomoc. Před bernartickým obecním úřadem panuje čilý provoz, točí se tu řada nákladních aut, ať už civilních nebo vojenských. Přichází místní zastupitelé, novináři, ale i představitelé měst, která se rozhodla této malé obci pomoci.

Kromě novoborského starosty Jindřicha Mareše tu potkáváme i náměstka primátora Plzně Petra Náhlíka. Město Plzeň věnovalo Bernarticím terénní nákladní vozítko. „Přejede i přes potok, který je dnes zničený vodou. Potřebujeme jej, protože z osmnácti mostů nám zbyly tři, voda vzala všechny lávky pro pěší,“ říká Mojmír Michálek.

Pomoc z Nového Boru vítá. „Především potřebujeme pitnou vodu, protože voda zničila jak vodovod, kanalizaci, tak i studny. Všichni naši obyvatelé jsou závislí na dodávkách vody, někteří se několik dní nekoupali. Balenou vodu dáváme pro děti a také pro brigádníky, kteří nám tu pomáhají,“ pokračuje starosta Bernartic.

A skutečně, po obci vidíme skupiny dobrovolníků z Adry, kteří pomáhají s čištěním koryta a úklidem. Bernartice byly povodní postižené už v roce 1997. Jak řekl starosta, mysleli si, že už je nic horšího nemůže potkat. Jenže se mýlili. Po povodni budou muset zbourat osm objektů, z toho dva rodinné domky a dvě chalupy.

„Nádraží vypadalo jako vybombardované, voda podemlela koleje. Zaplavené bylo i volnočasové centrum, některé části silnic voda podemlela tak, že z nich udělala břehy potoka,“ popisuje Mojmír Michálek.

Čekají na pomoc vlády

Přesto se u něj projevuje optimismus. „Jsou to negativní věci, ale je i hodně pozitivních, jako třeba pomoc lidí z Nového Boru, hasičů, dobrovolníků, firem, měst a obcí. Například obec Drahoňovice, která je ještě menší než naše, nám darovala sto tisíc,“ říká s dojetím v hlase.

Solidarita se tu projevuje v plné míře. „I když je v Novém Boru dva a půl tisíce lidí bez práce, neváhali a přinášeli věci pro lidi postižené povodněmi,“ řekl novoborský starosta Jindřich Mareš.

Ani Bernartice na tom nejsou se zaměstnaností právě nejlépe. V průměru je tu osmnácti až dvacetiprocentní nezaměstnanost. Navíc obec už vyčerpala všechny své peníze – tři miliony – na záchranné práce. Teď čeká na pomoc vlády a kraje, bez které se neobejde. „Těm, kteří pomáhají, aby si udělali reklamu, bych chtěl říct, že se to tak nedá dělat dlouho,“ uvažuje Mojmír Michálek.

Zároveň ale s určitou hrdostí dodává, že za celou dobu, kdy v obci probíhají rozsáhlé práce, se nestal jediný úraz a ani se nic neztratilo.