Ačkoliv mají občané města k dispozici sběrný dvůr, nepořádek v okolí kontejnerů nemizí.
„Samozřejmě i v našem městě se bohužel stává, že občané nevyužijí odpadové nádoby a odkládají svůj odpad v jejich blízkosti. V případě našeho města se jedná více o stanoviště s běžným, tedy komunálním odpadem,“ komentovala mluvčí úřadu Kateřina Amrichová.
Firma Marius Pedersen provádí každý den úklid na stanovištích pro komunální a tříděný odpad.
Již od počátku roku 2005 slouží v České Lípě občanům sběrný dvůr, který naleznou v areálu Marius Pedersen a.s., ul. 5. května, Česká Lípa. „Občané města Česká Lípa zde mohou svůj objemný a nebezpečný odpad jako nábytek, ledničky, televizory, bojlery, pneumatiky, sporáky, koberce, sanitární keramiku, větve, trávu, listí atd. odložit zcela zdarma,“ dodává mluvčí.