„Občané se nemusejí bát, protože poplatky, které vyplývají z veřejných vyhlášek, se zvyšovat nebudou,“ prohlásila Volfová.

V případě daní za psy však zastupitelé přidali několik změn, které vycházejí z dosavadních zkušeností s jejich výběrem v České Lípě. Zdarma už psa nebudou mít lidé, jež si svůj trvalý pobyt nahlásili na radnici. „Ne všichni, co jsou na radnici hlášeni, jsou lidé bez domova a bez prostředků,“ komentovala starostka Volfová. Jak upřesnila, na adrese městského úřadu je registrováno zhruba 1500 lidí, což je na Českou Lípu velmi mnoho.

Vyhýbají se placení

Vedení města se domnívá, že část obyvatel volí tento způsob evidence ze spekulativních důvodů, aby se vyhnuli placení některých poplatků.

Nový zákon stanovuje, že poplatníkem je každý majitel psa s trvalým pobytem v obci, ale také například cizinci s ohlášeným místem pobytu. Zákon zároveň osvobozuje od hrazení poplatku handicapované osoby a také všechny útulky pro zvířata.Také říká, že na sníženou sazbu poplatku mají nárok všichni občané od 65. roku věku. „Abychom zohlednili, že někteří lidé nejsou hlášeni na radnici z vlastní vůle, ale protože nemají jinou možnost, stanovili jsme výši poplatku na 500 korun, což je polovina základní sazby poplatku v bytových domech,“ vysvětlila starostka.

Starostka dodala, že je nově stanovena povinnost platit pouze jednorázově, a to k 31. květnu každého roku.

Na poplatku ze psa ročně město vybere okolo 1,3 milionu korun. Výše je rozdělena podle místa, kde majitel psa žije. Sazba za prvního psa v bytovém domě je 1000 korun, osoby starší 65 let platí 200 korun. Poplatek za psa v rodinném domě je 200 korun, snížená sazba je 100 korun. Stovku za psa platí i obyvatelé okrajových městských částí. Každý další pes vyjde dráž. Osvobozeni od poplatku jsou i majitelé psů, kteří se používají na canisterapii, a také ti, kteří si vezmou psa z útulku.

Nové zásady začnou platit od Nového roku 2020. Kromě inovované vyhlášky o místním poplatku ze psů zaniknou dosavadní vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity. Nahradí je nová norma o místním poplatku z pobytu. Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, novinkou u poplatku z pobytu je, že jej budou platit i ti lidé, kteří se neubytují v hotelu, ale třeba v bytě soukromé osoby a využijí například služby Airbnb. „Poplatek od ubytovaných vybere a odvede městu ten, kdo pobyt poskytne,“ upozornila Kňákal Brožová.

Přestože zákon umožňuje vybírat až 21 korun za osobu a den, v České Lípě zaplatí nocležník jen 19 korun, což je součet sazeb poplatků placených v současné době. Na místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místním poplatku za ubytovací kapacitu město ročně vybere asi 200 tisíc korun. „Od nově ustanoveného poplatku za pobyt jsou osvobozeny například osoby mladší 18 let, vojáci nebo osoby vykonávající sezonní práci,“ sdělila mluvčí radnice.