V podstatě tři varianty dalšího postupu ohledně budovy školky v Dubé, kde na začátku listopadu 2011 naměřili zvýšenou koncentraci azbestových vláken v ovzduší, mají zdejší zastupitelé. Mohou nechat zrekonstruovat školu, kde děti nyní jsou, nebo se zaměřit na samotnou budovu školky.
Tu pak mohou nechat zbourat a postavit novou nebo stávající objekt zrekonstruovat. O tom, která z variant nakonec zvítězí, budou zastupitelé rozhodovat na březnovém zasedání.

Mají novou variantu

„Kdybych se měla rozhodnout okamžitě, byla by pro mě nejlepší varianta upravit prostory školy. Nechci totiž město příliš zadlužovat. O tom, co ale nakonec uděláme, rozhodne zastupitelstvo v březnu,“ řekla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.
Ta také doplnila, že přišli ještě na jednu variantu, kterou si ale chce zatím nechat pro sebe. Podrobně ji vysvětlí na březnovém zasedání.

Až sedminásobně překročený limit koncentrace azbestových vláken v ovzduší naměřili v dubské mateřince na začátku listopadu. Děti se ze školky během několika dnů přestěhovaly do náhradních prostor ve zdejší základní škole, radnice také nechala ve školce provést stavebně technický průzkum. Ten měla na starosti firma Omnipure s. r. o., respektive její jednatel Petr Balvín. V odebraných osmi vzorcích se azbest nenašel.
O relevantnosti stavebně technického průzkumu ale mají pochybnosti jak někteří rodiče, tak několik dubských zastupitelů.

Průzkum nebude

Ti dokonce v lednu předložili ostatním členům návrh dalšího postupu, ve kterém mimo jiné chtěli, aby stavebně technický průzkum provedla znovu jiná firma. Ta by měla být akreditovaná a mít reference.
V únoru zastupitelé pak hlasovali o návrhu Markéty Slezák, která chtěla nechat zveřejnit výběrové řízení na firmu, která by nový stavebně technický průzkum provedla.

„Můj návrh ale neprošel. Jako důvod uvedla starostka to, že o tom, co s budovou školky bude, se rozhodne v březnu. A je možné, že budovu staré školky zbouráme, takže dělat nyní nový stavebně technický průzkum by bylo předčasné,“ uvedla zastupitelka Markéta Slezák.
Po šokujících výsledcích z listopadu 2011 se do dnešních dnů měřil azbest v ovzduší mateřinky ještě dvakrát.

Zatím poslední měření proběhlo na začátku února za simulovaného provozu mateřinky. Toto měření si vyžádal ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta. Podle jeho slov bez kladných výsledků z něj nemůže rozhodnout o případném návratu dětí zpět do dubské školky.