Tato hojně rozšířená organizace mladých badatelů mezinárodní soutěž zaměřenou na přírodovědné bádání, na techniku a zkoumání světa tradičně pořádá. Týmu Perpetuum mobile, jak si studenti říkají, v České Lípě složil poklonu i Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro školství Libereckého kraje. „Zažívat vítězství i v době studia je důležité, je pro vás povzbuzením, i když pro život je dobré vědět, že ne každý „pokus“ se vždy podaří,“ blahopřál Čeřovský.

Podle ředitelky gymnázia Heleny Paszekové studenti k současnému úspěchu směřovali dlouhodobým úsilím, přípravou a odvedenou prací: „Tento pohár máme na naší škole poprvé, jste prostě první a nikdo vám vítězství nevezme,“ radovala se Paszeková, která zároveň vyzdvihla zásadní roli učitelky chemie Pavly Machové, která studenty na gymnáziu vede v chemickém badatelském kroužku a na prestižní klání je připravovala.

„Děláme různé popularizační chemické experimenty, kdy dětem přibližujeme vědu jako takovou, její každodenní spojení se životem. V soutěži aplikují nějaký běžný experiment na konkrétní téma. Tentokrát ho studenti museli situovat do určitého světadílu, země, my jsme měli Asii a děti vybraly Indii a pracovaly s kurkumou, kdy ukazovaly vlastnosti kurkumy, chemické a fyzikální chování látky, která se v ní vyskytuje, nebo pracovaly s rýží a ukazovaly složení rýže,“ popsala Pavla Machová.

Kostel sv. Mikuláše Bílý Kostel nad Nisou.
Dvě ocenění pro Polevsko. Krajské kolo soutěže Vesnice roku vyhrál Bílý Kostel

Oceňuje zájem studentů o kroužek tím více, protože začíná už v 7 hodin ráno, kdy se většině nechce vstávat do školy. „Ve finále se proslavili nejen kurkumou, ale i polyakrylátem,“ podotkla. Bodovali i tím, jak si připravili otevření atrapy trezoru: „Rozkládali jsme peroxid vodíku, dokázali jsme, že zákon zachování hmotnosti platí,“ řekl k tomu student Šimon Janoušek.

Ten na slavnostním převzetí Poháru vědy také děkoval paní učitelce, která připravovala nejen jeho tým, ale i další studenty. „Ze soutěže si odnášíme spoustu zkušeností, zejména o těch materiálech, s nimiž jsme pracovali. Ve škole máme pěkně zrekonstruovanou laboratoř, kde kroužek probíhá, což je pro nás obrovské plus,“ zdůraznil Janoušek.

Jak konstatoval prezident asociace Jakub Režňák, Asociace mladých debrujárů ČR působí v zemi více než 30 let a organizuje různé soutěže pro školy. V roce 2012 se tyto soutěže přejmenovaly na Pohár vědy. „Byl to boj na ostří nože, odborná porota nedala nikomu z týmů nic zadarmo. Rozdíl mezi vítězným českolipským týmem celostátního kola Poháru vědy, který nesl název Kolem světa, a druhým ze Stříbra byl jen dva body,“ dodal.