Post starosty obhájil Zbyněk Polák (SNK), druhým mužem radnice zůstává Michal Beň ze stejného sdružení, které v říjnových volbách získalo osm, tedy nadpoloviční většinu, mandátů.

V pětičlenné radě města bude kromě starosty a místostarosty zasedat Radek Špindler a Marcela Bížová (oba SNK), kteří jsou v radě nováčky, a také Karel Nápravník (KSČM) jako jediný zástupce jiné než vítězné strany.

„Hlasování o složení rady města bylo poměrně jednoznačné, pro každého z kandidátů zvedlo ruku jedenáct či dvanáct zastupitelů,“ řekl k volbě starosta Žandova Zbyněk Polák. Nutno dodat, že ustavujícího zasedání se zúčastnilo 14 z patnácti zvolených členů.

Zbyněk Polák stráví ve vedení Žandova druhé volební období za sebou. Voliči mu vyjádřili svou důvěru nejvyšším počtem preferenčních hlasů ze všech kandidátů.

V Žandově se k volebním urnám vydalo více než 55 procent oprávněných voličů. Připomeňme, že volby zde skončily triumfem Sdružení nezávislých kandidátů, které od voličů získalo 42,87 % hlasů a osm míst v zastupitelstvu. Tři mandáty má nové hnutí Chceme změnu, svá místa obhájili dva kandidáti KSČM, po jednom mandátu mají ČSSD a Naděje pro Žandovsko.

Zbyněk Polák: „Prioritou je kanalizace“

Další čtyři roky povede jako starosta město Žandov. Zbyněk Polák má důvěru zastupitelů a především voličů.
Díky znovuzvolení můžete pokračovat v rozdělané práci. Jaký projekt je nejzásadnější?
Hlavním úkolem pro následující volební období zůstává dokončení odkanalizování města včetně náměstí a také vodofikace Heřmanic. Projektové dokumentace jsou před dokončením a město se bude snažit co nejdříve získat finance.
Před volbami se mluvilo o nedostatku lokalit pro výstavbu rodinných domků. Budete se věnovat i této problematice?
Určitě ano. Máme vyčleněné místo pro tento rozvoj města. Rozhodli jsme se lokalitu nejprve zasíťovat a teprve poté ji nabídnout stavebníkům.
Hodně peněz šlo v posledních letech do obnovy domu Koruna na náměstí. Nebylo to na úkor jiných projektů?
Trochu ano, ale Koruna je nyní dokončená a je krásnou dominantou náměstí. Nyní máme prostor věnovat se naplno dalším úkolům. Kromě těch, které jsem již zmínil, je to například příprava kvalitního projektu na třetí etapu obnovy náměstí a také se chceme intenzivně zabývat možnosti opravit místní kostel.