„Méně úspěšní byli doručovatelé České pošty jen v Praze, kde zatím roznesli sotva pětinu tiskopisů,“ řekla mluvčí České pošty Marta Selicharová. Celkově bylo zatím v Česku rozdáno 4.243.804 formulářů, což je čtvrtina z celkových bezmála 17 milionů, které je třeba do 25. března domácnostem v Česku doručit.

Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční z 25. na 26. března. Poprvé se budou ve stejný rok sčítat všichni obyvatelé Evropské unie. Formuláře by měly domácnosti dostat zhruba deset dní předem. Na rozdíl od minulých let je letos neroznášejí zvlášť najatí komisaři, kvůli úsporným opatřením se o distribuci starají zaměstnanci České pošty.

Třeba v podhorském Libereckém kraji to ale nemají právě jednoduché. „Náš kraj je jedním z nejhornatějších v zemi a zhruba čtyřicent procent území pokrývají lesy,“ řekla Jana Hauserová z Českého statistického úřadu, která je garantem sčítání v kraji. Teď v polovině března je hlavně v horských oblastech kraje většinou ještě sníh a pošťáci musejí formuláře dopravit i do té nejzapadlejší samoty a zase je pak vyzvednout.

Pracovníci ČSÚ doufají, že co nejvíce lidí využije možnosti poslat formuláře elektronicky. V okénku s čárovým kódem na sčítacím archu je PIN, který umožňuje přístup přes internet do elektronického formuláře.

Ten navíc dokáže upozornit na chyby, kterých si respondenti u papírových formulářů všimnout nemusí. Upozorní třeba, když zadá někdo nereálný rok narození nebo když napíše, že se muži narodily tři děti, ty se totiž mohou narodit jen ženě.

Liberecký kraj patří co do počtu obyvatel v zemi k nejmenším, méně lidí žije jen v kraji Karlovarském. Při posledním sčítání žilo v Libereckém kraji 428.184 obyvatel. Sčítání v roce 2001 ukázalo, že Liberecký kraj je specifický tím, že má velký podíl bytů, které nejsou trvale obydleny. Z 85 tisíc bytů jich nebyla obydlena téměř čtvrtina, v Česku se přitom podíl neobydlených bytů pohyboval kolem 17 procent.