I když na stěhování ještě mají čas, na důstojnější bydlení se začíná těšit další část zdravotně postižených žen z Domova Sluneční dvůr v Jestřebí. Nový dům pro ně Liberecký kraj postaví na Ladech v České Lípě. Radní kraje právě schválili firmu, která zakázku provede. Obydlí vyjde na více než 20 milionů korun, většinu z nich pokryjí evropské dotace. Kraj uhradí pět procent spoluúčasti a případně další náklady, které nejsou zahrnuté do projektu.

„Za předpokladu, že zastupitelstvo schválí závazek, lze stavbu zahájit v červenci. Dokončena by měla být do 13 měsíců od předání staveniště, tedy přibližně v srpnu roku 2020,“ informoval mluvčí kraje Filip Trdla. Jak připomněl, méně soběstačným jedincům ze sociálního ústavu se kraj snaží umožnit fungovat v malých skupinách a podílet se na chodu takové domácnosti.

Bezbariérový objekt sociální péče vyroste do tvaru písmene L. V budově vznikne domácnost pro šest žen vyžadujících pomoc jednoho pracovníka. „Cílem je nejen dát jim lepší podmínky pro život, vyměnit ústavní zázemí za byty, ale současně je vést k větší soběstačnosti, a tím je lépe integrovat do společnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda. „Lidé se zdravotním postižením mají právo na společenský život jako většinová populace,“ dodal. Je prý potěšen, že v krajském rozpočtu našli peníze na pokračování takzvané transformace sociálních služeb. „Dům v České Lípě bude zase pěkně zařízen a ženy zde budou určitě spokojené,“ prohlásil Svoboda.

Nepůjde o jediný nový příbytek klientek Domova Slunečního dvora. ten bude fungovat bude celkem ve třech lokalitách, v Sosnové, v České Lípě a zůstane i v Jestřebí. Ve stávajícím areálu v Jestřebí zrekonstruují pouze jednu budovu na Centrum denních aktivit. Vedle rekonstrukce starého domu tady za rok začnou stavět ještě další dům pro tři domácnosti a 18 osob se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory.

Organizace nyní poskytuje pobytové sociální služby dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a to formou bydlení ve dvou pavilonech nebo bydlení ve skupinových bytech. Domov se stará o ženy ve věku od 27 do 80 let. V současnosti je to zhruba 50 klientek. Podle ředitele Domova Pavla Kose zahájené projekty počítají s tím, že ve všech domcích budou mít jednotlivé domácnosti po šesti jednolůžkových pokojích, společnou obytnou místnost s kuchyňským koutem, kde se o ně bude nepřetržitě starat personál.

Všechny budovy chystají jako přízemní a bezbariérové. Kromě nich od ledna letošního roku zkouší žít jako běžní lidé v opraveném domě v českolipské Partyzánské ulici osm klientek z Jestřebí, které trpí jen lehčí formou mentálního nebo zdravotního postižení. Čtyři z nich dokonce pracují v chráněné dílně. „Nepředpokládáme, že by naše klientky dál zapojovali do chráněných dílen, jelikož se jedná o osoby s vysokou mírou podpory a některé jsou imobilní,“ konstatoval Kos.

NOVÝ DOMOV

Dvě domácnosti pro skupinu 12 mentálně postižených klientek, které potřebují velkou podporu a pomoc, najdou domov také v bungalovu, který pro ně v květnu začali stavět v Sosnové. Konec prací čekají do roka a náklady se vyšplhají na 25 milionů korun. V Sosnové nejsou ženy z Jestřebí žádnou neznámou, už před časem se zde postarali o několik postižených žen. Podle starostky Jindřišky Halasníkové se tu v domku, kde žijí také starají o zahradu a jsou pyšné na svůj skleník. „V obci jsou známé a nikdo s nimi nemá problém,“ řekla Halasníková.