Mrtvé zvíře, které před čtrnácti dny nalezl houbař nedaleko obce Brenná u Zákup, byl skutečně vlk. Potvrdila to genetická analýza, kterou pro státní Agenturu ochrany přírody a krajiny provedli odborníci z České zemědělské univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Příčina smrti se stále zjišťuje, výsledky by měly být k dispozici do konce měsíce.

„Testy jednoznačně potvrdily, že se jedná o samici vlka. Vědci se nyní pokoušejí zjistit, jaké jsou její příbuzenské vztahy ke smečce, která se v loňském roce v Máchově kraji objevila. Zkoumání není jednoduché, protože vzorky, například svalovina, byly již poškozené postupujícím rozkladem," vysvětluje Ladislav Pořízek, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ten také informoval Policii ČR o tom, že se skutečně jedná o vlka. Vlk totiž patří mezi kriticky ohrožené živočichy.

Zdejší vlky poprvé zachytily fotopasti v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala v loňském roce. Páru šelem, které přišly z oblasti Lužice, se zde narodila mláďata. Je to první doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech.

„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusem ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci," dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci byli v České republice vystříleni koncem 19. století. V posledních letech se začínají stejně jako do dalších států postupně vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci.

Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze Slovenska v posledních několika letech ale spíš výjimečně, zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou velké silnice. Na sever Čech vlci přicházejí právě z oblasti Lužice.

A zase ta Brenná. Před 12 lety tady zastřelili vzácného orla mořskéhoJe to jen náhoda? Vyšetřování úhynu kriticky ohroženého a chráněného živočicha už Českolipsko jednou zažilo. V roce 2003 tu totiž někdo zastřelil vzácného orla mořského. Jeho tělo se našlo hádejte kde v katastru vsi Brenná u Zákup, nedaleko zdejší myslivny. Z pitvy těla unikátního dravce tehdy jednoznačně vyplynulo, že orel byl zastřelen brokovnicí a že střelba byla příčinou jeho uhynutí. „Střílet se muselo z menší vzdálenosti, většina broků totiž prošla skrz tělo dravce a nezůstala ve svalovině," uvedl tehdy ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Zdeněk Vitáček.