„Rozesílání sms zpráv, které upozorňují nejen na velkou vodu, ale i na jiné nebezpečné meteorologické jevy, bude součástí nového digitálního rozhlasu, jehož ústředna bude napojená na integrovaný záchranný systém,“ sdělil starosta Stružnice Jan Mečíř.

Stružnice je jednou z obcí na Českolipsku, které pravidelně ohrožuje velká voda, a to nejen z protékající Ploučnice. Při každém větším dešti nebo rychlém tání sněhu se rozvodňuje zejména Radečský a Valteřický potok. Voda tu pravidelně zatopuje louky i hospodářská stavení a způsobuje místním nemalé škody.

Místo toho, aby zdejší obyvatele jako doposud o půlnoci vzbudila poplašná siréna, tak budou informováni pomocí sms zpráv. Výhodou je, že je obdrží i lidé, kteří jsou například na dovolené. „I přes svoji nepřítomnost si budou moci prostřednictvím příbuzných nebo sousedů zajistit nemovitost před stoupající vodou,“ doplnil Jan Mečíř.

Systém bude rovněž informovat stálou obecní povodňovou komisi o změnách v hladině vody. „Máme tři místa v obci, kde sledujeme průtok vody. V momentě, kdy se zvedne hladina vody, dostaneme zprávu a budeme moci zahájit s předstihem patřičná opatření,“ dodal Jan Mečíř.

Pokryjí větší území

Nový bezdrátový rozhlas s napojením na integrovaný záchranný systém za téměř šest set tisíc korun si Stružničtí mohou dovolit díky grantu z Libereckého kraje. Zhruba tři sta padesát tisíc korun tak bude uhrazeno z Programu obnovy venkova.

Stávající místní rozhlas pochází ze sedmdesátých let. Nejenže je zastaralý, ale navíc je funkční pouze v samotné Stružnici a v Jezvé. Zprovozněním nového digitálního rozhlasu se pokryje i území Bořetína a Stráže u České Lípy, které pod obec rovněž spadají.

Co nejefektivněji zajistit ochranu území a snížit povodňové škody v povodí Ploučnice je i cílem studie, kterou letos nechá vypracovat Povodí Ohře. Ta bude zahrnovat oblast od pramene řeky až k obci Stružnice.

„Studie, která bude hotova do listopadu, má vycházet z projektů, které byly už jednotlivě zpracovány v předcházejících letech. Jejich výsledky má sjednotit, aby výstupem byla optimální varianta řešení protipovodňových opatření,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že její součástí bude rovněž projednání majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků.

O tom, jaká konkrétní opatření proti velké vodě a za kolik peněz budou vůbec realizována, se rozhodne až podle výsledku vypracované studie. Její financování si podle Jana Svejkovského vyžádá přes pět a půl milionu korun.

Povodí Ohře má rozpracováno několik projektů, jež mají zmírnit škody páchané povodněmi. Loni začalo pracovat na studii, která má ochránit Terezín. Město katastrofálně postihly povodně v roce 2002. ⋌