„Přetekly meandry a louky u Velenic, ale výhodou bylo, že vlna nepřinesla bahno jako před jedenácti lety. Byla to teď jen voda, která šla rychle dolů,“ komentoval s odstupem nynější záplavu starosta Zákup Radek Lípa. Za plus považuje také fakt, že byl víkend a hodně obyvatel bylo doma, a pokud byli vodou ohroženi, mohli si zabezpečit majetek a ochránit své životy. „Ihned po varování ze Cvikova jsme vyrazili do ulic, bouchali jsme na lidi, posílali textové zprávy, aby se přichystali, přeparkovali si auta, z přízemí domů si vynesli do patra vše důležité, aby zabezpečili zahradní techniku a podobně. Evakuovali jsme kemp na koupališti, a tak díky tomu byly škody nižší,“ uvedl starosta.

Díky okamžité reakci a přípravám na živelní pohromu nebyly následky v Zákupech až tak obrovské. I přes účinnou prevenci ovšem způsobila říčka na městském majetku škody za 13 milionů korun, z toho největší díl představují poškozené místní komunikace a chodníky, mosty a lávky nebo opěrné zdi. „Utrpělo i naše koupaliště, čerpadla, veřejné toalety a další drobnější zařízení,“ podotkl Lípa.

Pochopitelně, poničen byl i soukromý majetek. Jak starosta upřesnil, voda se dostala do místností osmnácti domů, většinou do výšky maximálně 20 centimetrů, někde se zastavila jen centimetr před prahem. Ostatní měli zaplavené zahrady. „Jak se ukázalo, měli jsme velké štěstí, že jen o píď zůstal průtočný most poblíž železničního přejezdu. Před 11 roky se jeho tři oblouky ucpaly a voda se nám vrátila do města,“ porovnal Lípa.

Lidé v sousedství říčky Svitávky ocenili skvělou reakci, informovanost od vedení města, strážníků a místních hasičů a širokou, rychlou pomoc s řešením následků záplavy. „Škody teď nebyly naštěstí moc velké, protože se nám voda nedostala do baráku, zasáhla jen zahradu, garáž, kůlnu,“ vylíčila Lucie Gálová ze Zákup – Božíkova a pochvalovala si podporu od zákupských hasičů: „Při všem poskytli obrovskou pomoc, celé ty dny jeli na sto procent, pořád u nás zastavovali a ptali se, jestli něco nepotřebujeme.“

Práci hasičů ocenil i starosta, který jim po zvládnutí následků poděkoval zasláním hromady čerstvých řízečků a občerstvení do jejich zbrojnice. „Nezastavili se tři dny v kuse, a to ještě před rozlitím řeky u nás pomáhali v jiných obcích,“ vyzdvihl Lípa.

Hasiči promptně odčerpávali vodu z domů, lagun, pomáhali s úklidem cest, půjčovali vysoušeče. Ke každému z vytopených domů město bleskově přistavilo velkokapacitní kontejner na odpad. Od krajských silničářů získali pomoc v podobě velkého zametacího auta. Starosta potřeby obyvatel města zjišťoval hned v neděli formou jednoduchého dotazníku, kde lidé uváděli, co akutně potřebují – zda vyvézt septik, pytle, dezinfekční prostředky, vysoušeče a podobně. „Vše šlo rychle. Svolal jsem i mimořádné zasedání zastupitelů, kde jsme domluvili pomoc pro každou postiženou domácnost ve výši 30 tisíc korun,“ řekl Lípa. Jak zmínil, už od jara je radnice domluvena se státním podnikem Povodí Ohře na bagrování koryta toku, které je plánované na letošní září a mohlo by přispět ke zmírnění dopadu budoucích záplav ve městě. „Další možnosti k zachycení vody v krajině jsme už s krajem řešili v roce 2011, ale přímo u nás jich bohužel není moc,“ dodal zákupský starosta.

Zákupská jednotka dobrovolných hasičů podala excelentní výkon nejen při odčerpávání vody z domů, ale i v pomoci s vystěhováním zasažených domácností. Pak až do čtvrtka se za pomoci vysokotlakého proudu a ženijního nářadí postarali o čistění mostů, propustků, břehů a koryta řeky od nečistot. „Osobně jsem zažíval různé pocity. Snažil jsem se s kluky poskytnout rychlou a hlavně efektivní pomoc. Velkou vzpruhu pro nás představovalo to, že nás lidé rádi vidí a daří se nám zmenšovat následky přírodní katastrofy,“ zdůraznil velitel družstva zákupských „dobráků“ Tomáš Knobloch.