Součástí prací na toku říčky do města ve čtvrti Arnultovice je oprava opěrných zdí zpevněného koryta a těžba sedimentů ze dna.

V důsledku probíhajících prací mohou lidé pozorovat změny v barvě vody na jejím dolním toku v centru města. „Jedná o nepravidelné zakalení vody v důsledku prováděných prací v korytě řeky," zdůrazňuje vedoucí odboru životního prostředí novoborského městského úřadu Jitka Kopčáková.

Půlkilometrový úsek by měli pracovníci státního podniku Povodí Ohře opravit do konce listopadu 2017.

Po dokončení prací se na zastavěném území města zvýší celková kapacita koryta na úroveň odpovídající dvacetileté velké vodě.

Přestože Šporka patří pod správu Povodí Ohře, průběžně se o její údržbu stará i město Nový Bor. „Počátkem týdne pracovníci na veřejně prospěšné práce vyčistili koryto v části od knihovny po Horovy sady," sdělila tisková mluvčí Nového Boru Radmila Pokorná a zároveň dodala, že se pracovníkům podařilo nasbírat dva pytle odpadků.