Chtěli bychom poděkovat sborům dobrovolných hasičů, které v sobotu 4. července pomáhaly při záplavách v Novém Oldřichově. Konkrétně SDH Jezvé, Dobranov, Zákupy, Volfartice, N. Oldřichov, Skalice a také profesionálům z České Lípy.

Miroslav Jonáš, starosta SDH Nový Oldřichov

Dobrovolní hasiči města Nový Bor by touto cestou rádi a upřímně poděkovali svým spoluobčanům, firmám a všem dalším, kteří tak velkou měrou přispěli dary do humanitární sbírky na pomoc povodní zasaženým oblastem a občanům Olomouckého kraje. Materiální pomoc, která čítala celkem 14 palet, byla díky laskavosti novoborského dopravce pana Chittussiho převezena v úterý 7. července do Bernartic, jedné z nejvíce zasažených obcí a předána přímo do rukou starosty.
Jsme hrdí na to, že i přes tak těžkou dobu a zlou ekonomickou situaci spousty novoborských rodin se v našem městě zvedla tak velká a sympatická vlna solidarity. Pro nás hasiče touto sbírkou naše pomoc nekončí, naopak již několik uplynulých dnů probíhá a pokračuje - nyní v našem bezprostředním okolí, kde zasáhla stejnou měrou. Jsme proto velice rádi, že pro naši práci nacházíme trvalou podporu a pochopení u našich spoluobčanů.

S poděkováním Sbor dobrovolných hasičů města Nový Bor

Celkem 33 let jsme veškerý svůj volný čas a nyní důchod prožívali na chaloupce v obci Nová Ves, která spádově patří k Volfarticím. Každý návštěvník chalupy obdivoval malý bublající potůček, který kolem protéká. Co se však událo 4. 7. 2009 je děs, který nás bude provázet do konce života. Během několika minut se po stráni a louce valila řeka. Voda vnikla do obytných místností a venku brala vše, co jí stálo v cestě.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc nejbližším sousedům i úžasně obětavým místním hasičům z Volfartic, kteří nás několikrát navštívili a pomáhali nám. V neposlední řadě bychom chtěli opětovně poděkovat paní starostce Mgr. M. Bernátové a panu Erbenovi, místostarostovi obce Volfartice, kteří nám poskytli neocenitelnou pomoc. V době, kdy náš kraj postihly záplavy, doslova „vyčarovali“ vysoušeč, zdokumentovali škody a zajistili pomoc při úklidu nepředstavitelných nánosů, které zasáhly celý pozemek.
Ještě jednou všem vřelý dík. Snad i nám se časem vrátí vztah k naší chalupě.


manželé Lickovi

Ráda bych se k poděkování dobrovolným hasičům z Volfartic připojila. Je až neuvěřitelné, že v současné době někdo nezištně a ve svém volném čase pomáhá druhým.

Mgr. Marie Bernátová, starostka obce Volfartice