Vzdělávací workshopy pod názvem Teorie managementu katastrof se uskutečnily v Liberci, České Lípě a Turnově za účasti žáků pěti středních škol zřizovaných Libereckým krajem. Tříhodinovým programem provázel Tomáš Faruzel, externí pedagog Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

„Naše planeta je svědkem mimořádných hydrometeorologických událostí v podobě povodně, sucha včetně navazujících jevů lesních požárů, neúrody, suchých sebevražd apod. Informace sdělené žákům mohou být prospěšné, pokud by k mimořádné události došlo třeba hned zítra," dodává lektor workshopů Tomáš Faruzel.

Žáci se seznámili především s teorií v oblastech souvisejících s klimatickými změnami v podobě říční a mořské povodně i s protikladným jevem suchem. Předané praktické informace souvisely s ochranou před tímto nebezpečím, snižováním škod na zdraví, životech i majetku, zmíněna byla rovněž otázka hydroterorismu.

„Povodňové nebezpečí je aktuální téma, o čemž svědčí nedávné události na některých tocích nejen v České republice. Odborná veřejnost předpokládá, že k těmto jevům bude v budoucnu docházet stále častěji a lidé se budou muset naučit tzv. s vodou žít. Žákům tak byly v dané problematice ve formě workshopů předány cenné informace," osvětluje smysl cyklu přednášek krajská školská radní Alena Losová.